• A A A

Ustawa wprowadzającą maksymalną cenę za gaz dla piekarni i cukierni z podpisem Prezydenta

15.03.2023

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą maksymalną cenę za gaz dla piekarni, cukierni i spółdzielni spożywczych

Od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie będą korzystać z obniżonych względem cen rynkowych stawek za gaz – przewiduje nowelizacja ustawy, która zagwarantuje dopłaty, dzięki którym podmioty te zapłacą 200 zł 17 groszy za MWh do końca roku.

Dla kogo

Z maksymalnej ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh skorzystają firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie (kod PKD 10.71.Z), w tym spółdzielnie spożywcze.

„Pomoc dotrze przede wszystkim do podmiotów z sektora mikro i małych firm. W najtrudniejszej obecnie sytuacji są najmniejsze piekarnie, choćby z powodu braku możliwości osiągnięcia efektu skali czy ograniczonej możliwości negocjacji stawek z dostawcami gazu” – informuje minister Waldemar Buda.

Zasady

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. zostanie wprowadzona maksymalna cena gazu ziemnego dla piekarni, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tzw. odbiorców wrażliwych, podmiotów opieki zdrowotnej, szkół i przedszkoli, itp. W przeciwieństwie jednak do nich, pomoc dla piekarni stanowiłaby pomoc publiczną w rozumieniu przepisów UE. Z uwagi na ograniczoną skalę pomocy, wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro na przestrzeni 3 lat.

Przedsiębiorstwu energetycznemu dostarczającemu piekarni paliwo gazowe, będzie przysługiwać rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej.

Szacowany koszt pomocy to ok. 300 mln zł za trzy kwartały 2023 r.


Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.