V Edycja Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw

12.10.2018

– UE musi być otwarta na biznes!

W środę  10 października EUROCHAMBRES we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, zorganizowało piątą już edycję Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw w Brukseli- największe wydarzenie demokracji gospodarczej na poziomie europejskim. Celem wydarzenia jest dostarczenie politykom i urzędnikom bezpośrednich, oddolnych opinii  na temat ustaw UE mających wpływ na środowisko biznesowe.

V Parlament Europejski Przedsiębiorstw 2018, zgromadził ponad 700 przedsiębiorców w 35 krajów brukselskim europarlamencie i wysłał jasny sygnał dot. toczącej się debaty na temat przyszłości Europy: Unia Europejska  musi być otwarta na biznes!

Przedsiębiorcy z całej Europy debatowali i głosowali podczas 3 sesji na temat umiejętności, handlu i przyszłości Europy w obecności przedstawicieli instytucjonalnych wysokiego szczebla, w tym przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego; Komisarz ds. Handlu  Cecili Malmström; Głównego Negocjatora ds.  Brexitu Michela Barniera; oraz głównego doradcy austriackiej prezydencji w UE  Andrä Rupprechtera.

Dyskusje i głosowania ujawniły obawy przedsiębiorców związane z niedopasowaniem umiejętności, dostępem do jednolitego rynku i kierunkiem  rozwoju globalnego handlu. Jednocześnie uczestnicy Europejskiego  Parlamentu Przedsiębiorstw wyrazili poparcie dla silnej, wydajnej i zjednoczonej UE, aby skutecznie stawić czoła tym wyzwaniom.

Jeśli chodzi o umiejętności, prezes EUROCHAMBRES, Christoph Leitl, podkreślił problem niedopasowania między podażą a popytem: „Mamy więcej absolwentów niż kiedykolwiek w Europie i niesamowicie utalentowanych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, ale cóż z tego, jeśli nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć personelu o odpowiednich umiejętnościach? Musimy pracować nad tym, aby edukacja przygotowywał młodych ludzi do aktualnych i  pojawiających się możliwości zatrudnienia. „

W ramach dyskusji o  handlu, po komentarzach Michela Barniera, prezydent Leitl oświadczył: „Negocjatorzy Brexitu z obu stron muszą w pełni skupić się na unikaniu wyniku braku porozumienia w marcu. Nie chodzi o wysoką politykę, ale o przedsiębiorstwa, społeczności i miejsca pracy. Zegar tyka, więc musimy działać efektywnie, aby zapewnić uporządkowane, ukierunkowane na handel wycofanie się Wielkiej Brytanii. „

W sprawie przyszłości Europy prezydent Leitl stwierdził: „Dzisiejsze wydarzenie pokazało, że biznes jest otwarty na UE, ale UE musi być otwarta na biznes! Jako przedsiębiorcy chcemy solidnego jednolitego rynku, siły zewnętrznej, stabilnej gospodarki i wykwalifikowanej siły roboczej. UE jest częścią rozwiązania tych problemów, a nie częścią problemu, ale odniesie sukces tylko wtedy, gdy jej polityka będzie odzwierciedlała potrzeby przedsiębiorców. „

Najważniejsze głosowania w Parlamencie Europejskim Przedsiębiorstw w 2018 r. obejmowały:

– Aż 84%  głosujących stwierdziło, że problem niedopasowania umiejętności jest bardziej dotkliwy niż 5 lat temu

– 93% głosowało za tym, że integralność jednolitego rynku i jedności UE ma precedens w stosunku do korzystnej umowy o Brexit z Wielką Brytanią

– 99% uważa, że ​​UE musi zrobić więcej, aby pomóc MŚP czerpać korzyści z umów o wolnym handlu

– 69% nie uważa, że ​​jednolity rynek jest odpowiedni dla biznesu

Ponad to, delegacja polska spotkała się z Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego prof. Bogusławem Liberadzkim, rozmowa dot. głównie przyszłości Unii Europejskiej i rozwoju europejskich i polskich MSP. A wieczorem odbyła spotkanie networkingowo – biznesowe z delegacją  turecką w brukselskiej siedzibie TOBB.

Opis poszczególnych sesji EPE2018 – pobierz pdf

Wyniki głosowań EPE2018- pobierz pdf

Program EPE2018- pobierz pdf

Więcej informacji: https://www.parliament-of-enterprises.eu/

Kontakt

Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranica KIG
Tel 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranica KIG
Tel 22 630 96 06
plipiec@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.