V edycja projektu "Włącz myślenie. Postaw na Przedsiębiorczość", 24 XI 2016 r.

21.11.2016

Już w najbliższy czwartek 24 listopada rusza V edycja projektu „Włącz myślenie. Postaw na Przedsiębiorczość.”. Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Sądecka Izba Gospodarczą, Wyższa Szkoła Biznesu-NLU oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu zapraszają na konferencję inaugurującą cykl wydarzeń, która odbędzie się o godz. 12.00 w sądeckim Ratuszu (Sala im. S. Małachowskiego, Rynek 1).

Projekt ten jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Sądecczyzny, a jego celem jest m.in. kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej i odpowiedzialnej postawy wśród młodzieży, a także propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Realizacja projektu dowiedzie jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Formuła projektu obejmuje cykl wykładów z wiedzy ekonomicznej, warsztaty z przedsiębiorczości oraz konkurs pn. „Pomysł kluczem do sukcesu – II”. Warto zaznaczyć, że udział w projekcie nie jest dla młodzieży obowiązkowy, jednak cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W IV edycji uczestniczyło ponad 550 uczniów z 12 szkół z Nowego Sącza oraz 7 szkół z powiatu nowosądeckiego.

Program konferencji: Pobierz

Deklaracja uczestnictwa: Pobierz

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu: www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.