• A A A

V Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Skarżysku-Kamiennej - online

21.10.2020

Już 6 listopada tego roku będzie można uczestniczyć w Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku-Kamiennej. Tegoroczna jubileuszowa, V edycja odbędzie się wirtualnie na platformie ZOOM. Forum zostanie poświęcone przede wszystkim zasadom prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach pandemii COVID-19, zarówno możliwościom wsparcia działalności gospodarczej przez władze centralne i samorządowe, jak i zdolności współpracy władz samorządowych z przedsiębiorstwami.

W programie m.in.

  • Komunikacja elektroniczna w biznesie w dobie pandemii COVID-19
  • Działania wspierające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
    w okresie pandemii
  • Lokalny wymiar pandemii – finanse i inwestycje samorządów

Wydarzenie odbędzie się w godz. 10.00-14.30.

Program wydarzenia dostępny jest [tutaj].

Odnośnik pozwalający dołączyć do spotkania:
https://zoom.us/j/94691259278

Krajowa Izba Gospodarcza objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to wydarzenie cykliczne o charakterze gospodarczym, ukazujące zalety regionu świętokrzyskiego i służące jako narzędzie wymiany doświadczeń między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami oraz okazja do nawiązywania kontaktów biznesowych.
Uczestnikami Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego są przedstawiciele podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, władze samorządowe, administrację publiczną, sektor bankowy oraz organizacje pozarządowe.
Organizowane są również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe.