• A A A

VIII Europejski Meeting Gospodarczy, 18 października 2018 r.

11.09.2018

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na VIII Europejski Meeting Gospodarczy pt.: POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE „CZYSTE POWIETRZE DLA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA CZY DLA KAŻDEGO POLAKA TEŻ – JEŚLI TAK, TO JAK?”, który odbędzie się 18 października 2018 r., o godz. 11.00-14.45, Hotel Radissson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa.

Konferencja jest transmitowana na żywo TUTAJ

Jest to wydarzenie organizowane od 2011 r., podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo. Założeniem tegorocznej edycji, przed Szczytem Klimatycznym COP 24 w Katowicach, jest zaprezentowanie stanowisk: środowisk gospodarczych, nauki, ochrony środowiska naturalnego partnerów społecznych, wobec wyzwań i kosztów wynikających z programu „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”. Podczas konferencji będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, jak przełożyć zapisy programu na polskie uwarunkowania, aby zachowując stosowne proporcje nie zaniedbać celów globalnych, ale zachować umiar i rozsądek z uwarunkowań własnych, w tym kosztów wdrożenia programu.

Obszar merytoryczny konferencji przygotowywany został na podstawie otwartych dialogowych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG z wiodącym udziałem Pana Ministra Michała Kurtyki. Meeting jest istotną formułą na ocenę i wskazywanie kosztów gospodarczych i społecznych z polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym roku, w szczególności zawartej w pakiecie „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”. W tym kontekście także zagadnienia związane z polityką energetyczną państwa, bezpieczeństwem energetycznym, ciągłością dostaw oraz ceną energii.

Efektem Meetingu jest opracowanie i rozpropagowanie V Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie propozycji Polski wobec założeń COP 24 ze skutków „Protokołu Paryskiego”.

W konferencji uczestniczy corocznie ponad 100 wybitnych gości min. przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, Parlamentu, placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów (prasa, telewizja, media elektroniczne).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: dwasyluk@kig.pl w terminie do 11 października 2018 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy organizacji/przedsiębiorstwa).

Program konferencji pobierz pdf

Kontakt
Danuta Wasyluk
tel. 22 630 97 33
e-mail: dwasyluk@kig.pl

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Grupa Enea w liczbach:

– 6,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
– 391 mln ton potencjału 3 obszarów koncesyjnych
– 122,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
– ok. 16,1 tys. Pracowników
–  2,5 mln Klientów

 

 

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym od ponad 20 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównymi celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce.