• A A A

Relacja: VIII Europejski Meeting Gospodarczy, 18 października 2018 r.

11.09.2018

18 października 2018 r., w Warszawie odbył się VIII EUROPEJSKI MEETING GOSPODARCZY pt. POLITYKA KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNA UE „CZYSTE POWIETRZE DLA KAŻDEGO EUROPEJCZYKA – CZY DLA KAŻDEGO POLAKA TEŻ – JEŚLI TAK, TO JAK?

Jest to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2011 r., podczas którego staramy się podejmować ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Założeniem tegorocznej edycji, przed Szczytem Klimatycznym COP 24 w Katowicach, było zaprezentowanie stanowisk: środowisk gospodarczych, nauki, ochrony środowiska naturalnego, partnerów społecznych wobec wyzwań i kosztów wynikających z programu „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”.

Obszar merytoryczny konferencji przygotowywany został na podstawie otwartych dialogowych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG, z wiodącym udziałem Pana Ministra Michała Kurtyki. Meeting jest istotną formułą na ocenę i wskazywanie kosztów gospodarczych i społecznych polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym roku zawartej w szczególności w pakiecie „Czyste powietrze dla każdego Europejczyka”.

Efektem tegorocznego Meetingu było opracowanie V Apelu Warszawskiego KIG w sprawie propozycji Polski wobec zamiarów UE zaostrzenia celów klimatycznych do 2050 roku, w kontekście grudniowej konferencji klimatycznej ONZ COP-24. Apel zostanie skierowany do organizacji gospodarczych Europy – partnerów KIG, Europarlamentarzystów i Komisji UE, rządu, partii politycznych i Parlamentarzystów w kraju, do organizacji gospodarczych i społecznych oraz upubliczniony medialnie.

W konferencji uczestniczyło 140 gości m. in. przedstawiciele administracji rządowej, placówek dyplomatycznych i konsularnych w Polsce, międzynarodowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców, branż energochłonnych gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, partnerów społecznych oraz mediów. Konferencja była transmitowana na żywo na www.cire.pl oraz www.kig.pl.

Program konferencji pobierz pdf

Prezentacje
Bogusław REGULSKI
Clemens ROSENMAYR
Henryk KALIŚ
Kazimierz GRAJCAREK
Michał KURTYKA
Piotr WOŹNY
Stanisław TOKARSKI
Tomasz SZCZYGIELSKI

Treść V Apelu Warszawskiego VIII Europejskiego Meetingu Gospodarczego KIG pobierz doc


Kontakt

Danuta Wasyluk
tel. 22 630 97 33
e-mail: dwasyluk@kig.pl

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Grupa Enea w liczbach:

– 6,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
– 391 mln ton potencjału 3 obszarów koncesyjnych
– 122,4 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
– ok. 16,1 tys. Pracowników
–  2,5 mln Klientów

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jest stowarzyszeniem działającym od ponad 20 lat w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, zrzeszającym wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Głównymi celami Towarzystwa jest zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni oraz współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce.