[WEBINAR] 4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego

16.02.2022

Już wkrótce 4. Forum Akademicko-Gospodarcze

Webinarium

Współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polski.

Kształtowanie dobrych praktyk w obszarze kooperacji uczelni, biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, to zadanie o dużym znaczeniu strategicznym i praktycznym.

Forum Akademicko-Gospodarcze, stanowiące platformę debaty dla nauki i biznesu – podda pod dyskusję dwa ważne zagadnienia:

  • modernizacja polskiej gospodarki, jako roboczy plan działań na obszarze wspólnoty Polski z europejskimi partnerami
  • globalny program ograniczania śladu węglowego

W sesji otwierającej – pod tytułem „Modernizacja gospodarki – wykorzystanie szans dla Polski”, udział wezmą m.in.:
Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii
Jacek Żalek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Drugi dzień konferencji, przebiegać będzie pod tytułem „Zielony ład” i zmiany w gospodarce na rzecz ograniczenia emisji CO2.

Szczegółowy program >>> TUTAJ

Formularz rejestracyjny >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.