WEBINAR: Należyta staranność w ESG. Co oznacza Dyrektywa CSDD? [20.03.2024]

20.02.2024

Poznaj założenia dyrektywy CSDD i dowiedz się co one oznaczają dla Twojego przedsiębiorstwa

 

CSDD

Unia Europejska finalizuje prace nad dyrektywą CSDD. To kolejny akt prawny z zakresu zrównoważonego rozwoju, który istotnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci Komitetu KIG ds. ESG podczas webinaru przybliżą założenia CSDD oraz opowiedzą, czym właściwie jest należyta staranność według nowych przepisów.

 • Webinar odbędzie się 20 marca o godzinie 10:00
 • Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Dyrektywa CSDD), zakłada wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw. Celem jest  przeciwdziałanie negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

Jakie firmy są objęte dyrektywą CSDD?

Dyrektywa będzie dotyczyć przedsiębiorstw z krajów UE, ale także przedsiębiorstw spoza UE. Zgodnie z art. 2  podmioty z krajów UE objęte regulacją można podzielić na dwie grupy:

 • przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, zatrudniały średnio ponad 500 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 150 mln EUR;
 • przedsiębiorstwa, które nie osiągnęły progów wskazanych powyżej, ale zatrudniały średnio ponad 250 pracowników i w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, osiągnęły przychody netto w skali światowej w wysokości ponad 40 mln EUR

Nawet jeśli nie wszyscy przedsiębiorcy zostaną bezpośrednio objęci dyrektywą CSDD, to podobnie jak w przypadku innych regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, jej skutki mogą odczuć nie tylko duże firmy zobowiązanie do raportowania ESG, ale także sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Stanie się tak dlatego, że dyrektywa o należytej staranności zakłada zarówno działania podejmowane przez zobowiązane przedsiębiorstwo, ale również  realizację poszczególnych wytycznych w jego łańcuchu dostaw. Tak więc, nawet firma z sektora MŚP może wkrótce spotkać się z pytaniami z obszaru ESG, dotyczącymi na przykład śladu węglowego czy przestrzegania praw człowieka.

Podczas webinaru dowiesz się:

 • jakie są założenia dyrektywy CSDD i co one oznaczają dla Twojego przedsiębiorstwa
 • kogo i od kiedy obowiązywać będą nowe przepisy
 • jakie są oczekiwane skutki i konsekwencje wdrożenia nowych przepisów
 • jaki wpływ będą miały nowe przepisy na łańcuch dostaw
 • jak przepisy CSDD łączą się z innymi regulacjami dotyczącymi ESG takimi jak np. CSRD


Prelegenci:

 • Agnieszka Skorupińska – Wiceprzewodnicząca Komitetu KIG ds. ESG, partnerka kierująca Praktyką Prawa Ochrony Środowiska i ESG w kancelarii Rymarz Zdort Maruta
 • Borys Sawicki – Członek Komitetu ds. ESG, radca prawny kierujący Zespołem ds. ESG w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, członek Rady Innowatorów ESG przy Polskim Stowarzyszeniu ESG

 


Chcesz wiedzieć więcej?
Zobacz poprzednie webinaria, podczas których nasi Eksperci w przystępny sposób wyjaśniają najważniejsze zagadnienia związane z ESG >>> TUTAJ


Krajowa Izba Gospodarcza jako istniejąca od 1991 roku organizacja wsparcia biznesu oferuje przedsiębiorcom szereg usług doradczych i strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy centrum wiedzy i doświadczenia o ESG – wokół Krajowej Izby Gospodarczej stworzyliśmy silną merytorycznie grupę ekspertów, którzy od wielu lat zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju. Nasi eksperci są zaangażowani w najważniejsze grupy robocze i ciała doradcze na poziomie krajowym i unijnym. Dzięki temu najlepiej wiedzą jakie rozwiązania należy wdrożyć w organizacji żeby odpowiadały normom unijnym i innym przepisom prawnym.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.