Webinar: Dobre praktyki izb europejskich w zakresie integracji uchodźców na rynku pracy // 30 maja

23.05.2022

Webinar Eurochambres – platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorcami

Wiele europejskich przedsiębiorstw stara się ułatwić przyjmowanie ukraińskich uchodźców oraz zapewniać im pomoc w integracji na lokalnych rynkach pracy. Nie jest to łatwe, ponieważ bariery językowe, brak dokumentów lub po prostu nieznajomość lokalnych wymagań pracowniczych nadal stanowią problem, ale niektóre z nich można przezwyciężyć.

Wydarzenie jest odpowiedzią na niespodziewany napływ uchodźców ukraińskich do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To wyjątkowa okazja do poznania wielu udanych przykładów projektów opracowanych przez izby, które ułatwiły firmom zatrudnianie uchodźców.

Napływ obywateli z Ukrainy może się okazać zastrzykiem kapitału ludzkiego dla branż, borykających się z brakami kadrowymi

Biorąc pod uwagę, że jednym z głównych wyzwań dla europejskich przedsiębiorstw jest brak pracowników w wielu sektorach, spotkanie obejmie najbardziej aktualny temat: potrzeby i wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorcy z wielu krajów Europy.

Przedstawiciele biznesu krajów Europy Zachodniej i Południowej, którzy zdobyli doświadczenie w pomocy uchodźcom w znalezieniu odpowiedniej pracy, podzielą się swoimi udanymi projektami i opracowanymi rozwiązaniami.

Podczas konferencji głos zabierze Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.Kiedy: 30 maja 2022

Czas: 10:00 (CEST)

Rejestracja jest otwarta i można ją zrobić tutaj 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.