Webinar: Nowe regulacje prawne dotyczące najmu instytucjonalnego i nabywania nieruchomości pod wynajem

28.03.2023

Sektor PRS (Private Rented Sector) w Polsce jest stosunkowo nową formą inwestycji w nieruchomości, która dotyczy tzw. najmu instytucjonalnego. W ostatnim czasie zauważa się dynamiczny wzrost tego sektora w stosunku do pozostałych sektorów nieruchomościowych.

Specjaliści wskazują na dobre perspektywy rozwoju rynku PRS w Polsce oraz stosunkowo wysokie stopy zwrotu z przyszłych inwestycji. Prelekcja pozwoli przybliżyć tematykę nowej formy inwestycji w nieruchomości.

Agenda:
1. Rynek Private Rented Sector (PRS) w Polsce;
2. Dotychczasowe regulacje najmu instytucjonalnego;
3. Zmiany w prawie budowlanym;
4. Postulowane ograniczenia w nabywaniu lokali;
5. Zmiany na rynku PRS;
6. Podsumowanie i dyskusja.

Prelegenci:
Adw. Mariusz Zając
Adw. Krzysztof Grabowski


Szczegóły:

  1. Rejestracja online FORMULARZ do dnia 31 marca 2023.
  2. Spotkanie odbędzie się w j. polskim.
  3. Udział jest bezpłatny.
  4. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do odwołania seminarium, jeśli zgłosi się mniej niż 10 uczestników.
  5. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń firm konkurencyjnych.

Organizator: Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza oraz Kancelaria Zając i Wspólnicy sp. k.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.