Webinar: Odpowiedzialność kadry zarządzającej, 11 maja 2023

04.05.2023

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zaprasza – 11 maja 2023 – na webinarium

organizowane z firmami członkowskimi

Marsh Sp. z o.o. i kancelarią Gałczyński Osowiecki Banasik sp.j.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Podczas spotkania omówione zostaną poniższe tematy:

Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych.

Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie przepisów kodeksu karnego.

Ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki.

Ubezpieczenia od ryzyk skarbowych.

 


Prelegenci:

Adwokat dr Tomasz Gałczyński, Adwokat Piotr Witkowski, kancelaria GOB

Marian Pachuta, Senior Account Manager | Starszy Broker Specjalista,  Paweł Wojskowicz, Client Executive | Broker Dyrektor, Marsh Sp. z o.o.


Termin: czwartek – 11 maja 2023, godz. 10:00, na platformie zoom.

Zapisy do dnia: 9 maja 2023 przez formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/40U4N8Q

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, język: polski lub angielski, w zależności od profilu uczestników.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.