• A A A

Webinar: Prawo pracy w Hiszpanii, 11 maja 2021 r.

21.04.2021

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza i Kancelaria Serrano Internacional Estudio Jurídico y Tributario S.L.P. zapraszają na Webinar: Prawo pracy w Hiszpanii w dniu 11 maja 2021 r. o godzinie 10:00 via ZOOM

 

Podczas webinarium chcemy przedstawić praktyczne spojrzenie na hiszpańskie prawo pracy z perspektywy polskiego pracodawcy, który zamierza zatrudnić lub oddelegować pracowników do Hiszpanii. Wobec tego, omówimy niektóre specyficzne zagadnienia związane z umową o pracę, jak również z procedurami rejestracji pracodawcy w Hiszpanii, a także delegowaniem pracowników.

Wśród omawianych tematów znajdą się:

  • Ogólne wprowadzenie do hiszpańskiego prawa pracy.
  • Znaczenie układu zbiorowego pracy.
  • Rodzaje umów o pracę.
  • Zasady rozwiązywania umów o pracę.
  • Rejestracja pracodawcy i inne procedury związane z rozpoczęciem działalności
  • Koszty: składki ZUS
  • Wzmianka o obowiązkach BHP
  • Delegowanie pracowników do Hiszpanii i rejestracja w REA

Prelegenci:
– Miquel Bordas Prószyński, Hiszpański adwokat
– Angelika Bagińska, Prawnik, specjalista ds. prawa pracy i kadr

Prosimy o rejestrację poprzez formularz online
lub k.tetych@phig.pl

Język spotkania: polski. Uczestnictwo bezpłatne.
Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie nagrywane, a następnie udostępnione na stronie www.phig.pl
Serdecznie zapraszamy!

Kontakt
Monika Wasążnik
Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
tel. 22 630 94 11
e-mail: m.wasaznik@phig.pl
www.phig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.