Spotkania B2B z tureckimi firmami sektora chemicznego // online 8-10 marca

16.02.2022

TURCJA: SPOTKANIA B2B FIRM SEKTORA CHEMICZNEGO

Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 8 – 9 – 10 marca 2022 odbędą się wirtualne biznesowe rozmowy bilateralne z firmami tureckimi sektora chemicznego.

Ze strony tureckiej w spotkaniach wezmą udział przedstawiciele 10 czołowych firm – producentów i eksporterów z regionu Izmirskiego, działających w branży chemicznej.

Firmy te uczestniczą w Projekcie „URGE” utworzonym dla branży chemicznej i realizowanym przez Izbę Handlową w Izmirze.

Program spotkań będzie aranżowany przez KIG we współpracy z Izbą Handlową w Izmirze.

Spotkania odbędą się w formule on-line na platformie ZOOM; dla zainteresowanych zostanie przekazany link do uczestnictwa w wydarzeniu.

W załączeniu informacje nt. firm tureckich uczestniczących w spotkaniach bilateralnych wraz z ich ofertą eksportową.

Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy kierować do:

Krajowa Izba Gospodarcza

Biuro Współpracy z Zagranicą

Maria Nowakowska, tel: 4822 – 6309783, 22 586118 375, e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

Wykaz firm /j.angielski/ uczestniczących w spotkaniach >>> TUTAJ

Wykaz firm /j.polski/ uczestniczących w spotkaniach  >>> TUTAJ

 

TURKEY-POLAND ONLINE B2B MEETINGS, CHEMICAL SECTOR

Polish Chamber of Commerce is kindly informing about the virtual bilateral business meetings with the Turkish Companies representing the chemical sector; the meetings will take place on  8 – 9 – 10 March 2022.

From the Turkish Part, representatives of 10 manufacturing  and exporting leading Chemical Companies from Izmir  will participate the online bilateral meetings.

The 10 Turkish firms take part in  the “URGE” Project  on Chemistry Sector conducted by İzmir Chamber of Commerce.

The program of meetings is realized by the PCC together with Izmir Chamber of Commerce.

The bilateral meetings will be realized on-line ZOOM platform; link for the meetings will be shared with the Polish Partners.

Please find below information about the Turkish Firms (business profiles with their export offer) participating in the bilateral meetings.

Questions and confirmations please direct to:
Polish Chamber of Commerce Foreign Relations Department
Maria Nowakowska, tel: 4822 – 6309783, 22 586118 375, e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.