• A A A

Webinaria: Zamówienia międzynarodowe

29.12.2020

Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm

 

Agencja Rozwoju Przemysłu zaprasza na cykl webinariów pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”

Podczas trzech webinariów zostaną kolejno omówione systemy zamówień w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO oraz instytucji Unii Europejskiej.

Najbliższe webinarium odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 – 14.00. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie NATO.

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe. NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Podczas szkolenia prelegenci opowiedzą m.in. o:

  • NCIA i roli polskiego eksperta technicznego;
  • możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasad współpracy i wyboru ofert stosowanych przez NCIA;
  • NSPA i roli polskiego oficera łącznikowego;
  • rejestracji firm w bazie NSPA oraz zasadach obowiązujących przy udzielaniu zamówień.

Webinaria organizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityka Insight.

Zachęcamy do rejestracji!

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.