Webinarium dla firm lankijskich: możliwości biznesowe w Polsce

22.03.2021

Poland – Current Economy, Business Environment and Opportunities for Joint Collaborations

Poland – Current Economy, Business Environment and Opportunities for Joint Collaborations

W dniu 18 marca br. Ambasada RP w New Delhi we współpracy z Ceylońską Izbą Przemysłowo-Handlową w Colombo zorganizowały webinarium dla firm lankijskich nt. możliwości biznesowych w Polsce, które zatytułowane było: Poland – Current Economy, Business Environment and Opportunities for Joint Collaborations”. W trakcie spotkania przedstawiciele Ambasady zaprezentowali między innymi możliwości współpracy w zakresie sektora rolnego oraz w tzw. sektorach priorytetowych tj. w obszarach: smart cities, zielonych technologii, fintech oraz agritech.

W webinarium wzięła również Krajowa izba Gospodarcza, która zaprezentowała swoje działania pro-promocyjne na rzecz zbliżenia kół gospodarczych obu krajów. Wobec dużego zainteresowania seminarium (wzięło udział ponad 50 firm lankijskich) obie izby planują kontynuację działań online poprzez zorganizowanie kolejnego webinarium, tym razem skierowanego do firm polskich promującym rynek lankijski oraz przygotowanie sesji rozmów handlowych B2B online.

Zapoznaj się z ofertą konferencji BWzZ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.