• A A A

Spotkanie online: Jak bronić swoich interesów w Brukseli, w czasie pandemii i po pandemii?

07.04.2021

Zapraszamy na spotkanie online, podczas którego eksperci przedstawią m.in. skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne, a także opowiedzą jak zmieniły się warunki takiej współpracy w czasie pandemii

Webinarium: Jak bronić swoich interesów w Brukseli, w czasie pandemii i po pandemii?

Zarejestruj się

Polskie firmy są wciąż mało aktywne w Brukseli mimo, że skuteczny lobbing może przynieść im wiele korzyści poprzez wywieranie wpływu na proces decyzyjny. Tworzenie prawa unijnego to proces długotrwały i skomplikowany, ale otwarty na oddziaływanie z zewnątrz i udział zainteresowanych podmiotów. W praktyce oznacza to przede wszystkim liczne spotkania i rozmowy kuluarowe zmierzające do uzyskania decyzji korzystnej dla zainteresowanych. Lobbyści są pomostem łączącym sektory gospodarcze (przemysł, handel i inne) z decydentami. Dostarczają tym ostatnim specjalistycznej wiedzy, np. opracowując stanowiska, dokumenty i odpowiednie materiały dotyczące reprezentowanego sektora.

Bruksela wkraczała w tradycyjnie najbardziej pracowity okres w unijnym cyklu legislacyjnym, z Komisją Europejską w drugim i trzecim roku urzędowania. Przedsiębiorstwa z sektora prywatnego chętnie wpływają więc na unijne plany naprawy po pandemii. Wśród liderów lobbingu znajdują się firmy farmaceutyczne angażujące się w negocjacje w sprawie szczepionek, firmy chcące skorzystać z funduszu naprawczego UE w wysokości 750 miliardów euro oraz giganci technologiczni, którzy chcą kształtować nowo zaproponowaną ustawę o usługach cyfrowych. Nawet Facebook poinformował o większym kontakcie z Komisją w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Chociaż kryzys COVID-19 zmienił sposób, w jaki eksperci i firmy konsultingowe współdziałają z instytucjami europejskimi, nie przeszkodził im w skierowaniu ich do brukselskich decydentów.

Krajowa Izba Gospodarcza oraz biuro hub.brussels przy Ambasadzie Królestwa Belgii w Polsce zapraszają na spotkanie online, podczas którego eksperci przedstawią m.in. skuteczne narzędzia do wpływania na unijne środowisko legislacyjne, przedstawią argumenty za słusznością większego zaangażowania ze strony polskiego sektora prywatnego, a także opowiedzą jak zmieniły się warunki takiej współpracy w czasie pandemii.

28 kwietnia 2021 r.

12:00 – 13:30 hrs ZOOM (wymagana rejestracja)

Spotkanie jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku angielskim.

Program

Poznaj naszych ekspertów

 

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.