• A A A

Webinarium: zwolnienia z podatku od nieruchomości

29.04.2021

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza i NGL Tax zapraszają na webinarium: zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną oraz pomoc de minimis, 18 maja o godz. 10.00

Webinarium: zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zarejestruj się

Tematyka ta może być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje lub rozbudowę dotychczasowej infrastruktury.

Na spotkaniu skupimy się głównie na omówieniu podstawowych warunków przyznawania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Odniesiemy się również do najczęściej spotykanych u przedsiębiorców problemów praktycznych związanych z korzystaniem z takiej formy pomocy.

Podczas spotkania omówimy:

  1. Pojęcie pomocy publicznej i jej rodzaje.
  2. Warunki przyznania pomocy publicznej.
  3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jako regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc de minimis.
  4. Uchwały rad gmin.
  5. Problemy praktyczne.
  6. Obowiązki związane z otrzymaniem pomocy.

Prelegenci:

  • Bartosz Sankiewicz – Partner, NGL Tax
  • Joanna Prusak – Senior Associate, NGL Legal

Język spotkania: polski.

Uczestnictwo bezpłatne.

Uprzejmie informujemy, że spotkanie będzie nagrywane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń od podmiotów o profilach konkurencyjnych.

Zapoznaj się z webinarem: Jak skutecznie podpisywać dokumenty

Kontakt

Monika Wasążnik
Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
tel. 22 630 94 11
e-mail: m.wasaznik@phig.pl
www.phig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.