• A A A

Webinary: ZoomAtTechnology

16.02.2021

ZoomAtTechnology: dokąd zmierza rozwój systemów informatycznych dla energetyki, przemysłu i telemedycyny?

Zapisz się na konferencje online

7 tematów skupionych na określonej dziedzinie, emitowanych w formie cogodzinnych webinariów dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) od połowy lutego do połowy marca 2021 roku.

Wybierz temat, który Cię interesuje! W poprzednich latach w webinarach wzięli udział eksperci z prawie 100 krajów z całego świata, a w tym roku w przygotowaniu są nowości i innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój firm.

Udział w webinarach jest bezpłatny.

Języki: czeski i angielski.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.