Węgry otwierają granice

06.05.2020

Zgodnie z dekretem 174/2020 z 30 kwietnia  br. Węgrzy otwierają granicę dla obywateli węgierskich oraz obywateli 6 państw, w tym z Polski.

W kręgu tym znalazły się także: Austria, Czechy, Korea Południowa, Niemcy oraz Słowacja. Na ten moment zniesienie ograniczeń w przemieszczaniu się dotyczy jedynie ruchu związanego z działalnością gospodarczą. Przy przekraczaniu granicy konieczne jest udokumentowanie, że podróż odbywa się w celach biznesowych.

Z pewnością jest to krok w dobrą stronę. Być może wkrótce Węgry otworzą się również na turystów.

Źródło: Magyar Közlöny 2020. évi 96.szám

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.