• A A A

WIG informuje: Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej

20.03.2019

29-31 maja na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy odbędzie się III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej. Jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.

Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele izb gospodarczych oraz administracji publicznej z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego, to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej. Kongres to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sąsiadami z zagranicy.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej jest wydarzeniem towarzyszącym targom Export Expo Poland i VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, które są okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Do wzięcia udziału w tych inicjatywach zaproszono blisko 2000 przedstawicieli z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej w ramach programu 16+1, oraz ok 3000 polskich przedsiębiorców.

Misją Kongresu jest:
– działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
– lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
– stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,
– stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej,
– zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
– wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Już dziś udział w kongresie potwierdzili:
– Oskar G. Loewe, Stowarzyszenie Pracodawców Niemieckich
– Doug Mayorga, Chairman Minority Chamber of Commerce America
– dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
– dr Leonard Milewski, dziekan wydz. Inżynieryjnego Uczelni Handlowo-Technicznej
– Andrzej Pieczonka, były konsul RP w Szanghaju
– Leszek Ladowski, Chambers Federation of Central and Easter European Chamber of Commerce
– Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan
– Bartosz Miszkiewicz, prezes SIMLOG
– Koleje Białoruskie / przedstawiciel Ambasady Kazachstanu
– Jakub Gołębiewski, OT LOGISTICS
– Marek Orzechowski, Doradca Zarzą du ds. Rynkó w Azjatyckich (Action)
– Marcin Ramotowski, GERLACH

Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 osób w tym przedstawicieli około 80 zagranicznych i 90 krajowych przedstawicieli izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Tematy debat:
– Współpraca gospodarcza administracji centralnej z samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej
– Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna
– Własność intelektualna w działalności gospodarczej, procedura międzynarodowa znaków towarowych
– Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę
– Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1
– Przyszłość elektro mobilności, wizjonerskie źródła pozyskania energii
– Współpraca międzynarodowa Wyższych Uczelni ważnym elementem rozwoju gospodarczego; Szkolnictwo wyższe w służbie innowacyjnej gospodarki
– Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać
– Cross Border e-commerce. Jak zdobyć i obsługiwać Klienta poza Polską
– Nowe technologie, e-commerce – ich zastosowanie w handlu: wyzwania i zagrożenia
– Europa Środkowo-Wschodnia na Jedwabnym Szlaku– diagnoza
– Chiny w dobie CIIE – jakie wyzwania stoją przed eksportem do Państwa Środka

Więcej informacji o Kongresie na stronie www.kongresgospodarczy.org

Kontakt
Katarzyna Kaczmarska
tel. 22 225 01 11
e-mail: biuro@wig.waw.pl