• A A A

WIS: Informacja wiążąca, ale nie na długo. Nowy artykuł na Blogu KIG

14.09.2020

W ubiegłym roku, wraz wprowadzeniem nowej tzw. matrycy VAT wdrożono również mechanizm Wiążącej Informacji Stawkowej, w skrócie WIS. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy mają problem z określeniem przynależności towaru/usługi do danej grupy (według klasyfikacji CN lub PKWiU) w celu określenia stawki VAT mogą zwrócić się do urzędu o oficjalną informację. WIS to solidna tarcza dla podatników − chroni ich w razie problemów, ponieważ informacja jest wiążąca dla organu, który kontroluje przedsiębiorcę.

Jednak, jak się okazuje, WIS-y mają być ważne tylko trzy lata. Skąd taki pomysł i jakie powoduje wyzwania dla przedsiębiorców?
Przeczytaj na Blogu KIG >> Informacja wiążąca, ale nie na długo

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.