Wizyta Jego Królewskiej Mości Fryderyka X, Króla Danii w Centrum Kreatywności Targowa

01.02.2024

W dniu 1 lutego br. Centrum Kreatywności Targowa odwiedził Król Danii, Fryderyk X. Jego Wysokość został powitany przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej pana Marka Kłoczko, Dyrektorkę Zarządzającą Centrum Kreatywności Targowa panią Ewę Janus-Khouri oraz Wiceprezydenta Miasta St. Warszawy pana Michała Olszewskiego

Król Danii

fot. UM Warszawa

Miejska debata na temat dekarbonizacji miast

W programie wizyty znalazła się także debata na temat dekarbonizacji w mieście, swoją perspektywę przedstawili goście z Danii oraz polscy eksperci. W pierwszej części przedstawiono duńskie doświadczenia w tworzeniu strategii i jej adaptacji w miastach, w drugiej zaś skupiono się na rolach społeczności przy wdrażaniu inicjatyw pro-klimatycznych w miastach.

W delegacji znaleźli się m.in.: Lars Lokke Rasmussen, Minister Spraw Zagranicznych Danii, Lars Aagaard, Minister Klimatu i Energii. Polskie doświadczenia prezentował m.in. Wiceprezydent Łodzi pan Adam Pustelnik.

 

fot. UM Warszawa

Ramowy List Intencyjny

Wizycie towarzyszyło uroczyste podpisanie Ramowego Listu Intencyjnego na rzecz dekarbonizacji Warszawy, poprzez działania na rzecz zwiększenia efektywnego wykorzystywania energii, w tym poprzez odzyskiwanie ciepła odpadowego z metra warszawskiego, jak i poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, zwłaszcza budynków przeznaczonych na działalność oświaty m.st. Warszawy.

 

fot. UM Warszawa

 

Król Danii, Fryderyk X z pierwszą wizytą w Polsce

Po dwóch dniach spędzonych w Warszawie JKM Fryderyk X odwiedzi jeszcze Szczecin. Jest to pierwsza zagraniczna wizyta króla od czasu koronacji w styczniu tego roku.

 


Operatorem Centrum Kreatywności Targowa jest Krajowa Izba Gospodarcza od grudnia 2019 roku,  na kolejne 10 lat, na mocy umowy podpisanej z Miastem St. Warszawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) dla miejskiego inkubatora przedsiębiorczości.

Krajowa Izba Gospodarcza – największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. KIG reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców. Jest członkiem Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu oraz ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.


 

CENTRUM KREATYWNOŚCI TARGOWA

ul. Targowa 56
03-733 Warszawa
recepcja@cktargowa.pl
Recepcja czynna w godzinach 8:30-16:30
tel. 22 102 61 79

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.