Wizyta Ministra Gospodarki i Planowania w Królestwie Arabii Saudyjskiej w KIG

11.05.2023

8 maja 2023: JE Faisal, F. Al Ibrahim, Minister Gospodarki i Planowania w Królestwie Arabii Saudyjskiej z wizytą w Krajowej Izbie Gospodarczej. Tematem rozmów współpraca gospodarcza

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes KIG Pan Marek Kłoczko, udział wzięli przedstawiciele polskiego biznesu, którzy nawiązali już pierwsze kontakty z partnerami saudyjskimi, reprezentujący m.in. branże zaawansowanych technologii, sektor górniczy, biomedyczny, informatyczny, zainteresowani współpracą naukowo-techniczną oraz inwestycyjną.

Podczas spotkania omówiono perspektywy współpracy polsko-saudyjskiej w najbliższym czasie, gospodarcze i polityczne wizyty niedawno zrealizowane i planowane w pierwszym półroczu 2023, w tym zapowiedziany udział delegacji saudyjskiej w Kongresie 590.

Zwrócono uwagę na  wzrost tempa polskiego importu z KAS oraz szczególną rolę ropy naftowej, co jest bardzo istotne z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw energii do Polski w obliczu wojny na Ukrainie.

Stwierdzono, że należy zwiększać rolę polskiego eksportu do Królestwa: poza tradycyjnymi towarami, jak produkty rolno-spożywcze, maszyny, produkty przemysłu chemicznego, polskie firmy oferują coraz więcej produktów i usług wynikających z wdrażania nowoczesnych technologii, duże możliwości współpracy stwarza także branża turystyczna.

Minister Al Ibrahim przedstawił ogólną koncepcję projektu Wizja 2030 w Arabii Saudyjskiej, do udziału w tym ważnym programie zachęcając polskie firmy, zdolne pomóc w osiągnięciu celów wyznaczonych w tym programie, w tym  transformacji energetycznej, rozwoju cyfrowej gospodarki, przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego.

Podczas spotkania nawiązano także do przygotowywanej wizyty polskich firm w Rijadzie w dniach 11-12 czerwca w ramach misji gospodarczej i Forum Gospodarczego, którego współorganizatorem będzie partner KIG w Arabii Saudyjskiej – Federacja Izb Przemysłowo-Handlowych KAS.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą KIG, w celu przekazania dalszych szczegółowych informacji.


Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
e-mail: asalamonczyk@kig.pl
tel. 22 63 09 773

Maria Nowakowska
e-mail: mnowakowska@kig.pl
tel. 22 6309783,

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.