• A A A

Władze KIG wybrane

09.07.2021

Władze KIG na kadencję 2021 – 2025 wybrane. 8 lipca odbyło się I Posiedzenie Rady oraz I Posiedzenie Prezydium KIG

Władze KIG wybrane

Przewodniczącym Rady KIG został Pan Janusz Wiśniewski z Polsko Brazylijskiej Izby Gospodarczej. Wiceprzewodniczącymi Rady KIG zostali kolejno: Pan Michał Krawczyk z Puławskiej Izby Gospodarczej w Puławach oraz Pan Andrzej Szumowski ze Stowarzyszenia Polska Wódka.

Natomiast I Wiceprezesem KIG został Pan Witold Karczewski z Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

W wyborach na funkcje Wiceprezesów na kadencję 2021 – 2025 zostali wybrani:

Stefan Bekir Assanowicz – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Wojciech Konecki – APPLiA – Związek Pracodawców AGD
Zbigniew Dworzecki – Fundacja Promocja Polska
Tomasz Zjawiony – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wybrany został również Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej, a w nim:

Dyrektor Generalny – Marek Kłoczko
Członek Zarządu – Karolina Opielewicz
Członek Zarządu – Marek Bielski

Prezydium na kadencję 2021 – 2025:

Krzysztof Bramorski – Polsko–Luksemburska Izba Gospodarcza
Andrzej Mikulski  – Polsko–Węgierska Izba Gospodarcza
Mateusz Zarajczyk – Polsko–Bałkańska Izba Handlowa
Artur Gacek – Izba Bawełny w Gdyni
Stefan Kamiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Roman Kantorski – Polska Izba Motoryzacji
Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych
Marek Radwański – Polska Izba Lnu i Konopi
Andrzej Ryba – Odlewnicza Izba Gospodarcza
Tomasz Zieliński  – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Andrzej Czernek – Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Rafał Górecki – Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Zarząd Główny
Tomasz Szypuła – Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
Leszek Rożdżeński – Izba Przemysłowo–Handlowa w Krakowie
Piotr Huzar – Koszalińska Izba Przemysłowo–Handlowa
Jarosław Filipczak – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Monika Gotlibowska – Izba Przemysłowo–Handlowa w Toruniu
Wojciech Kruk – Wielkopolska Izba Przemysłowo–Handlowa
Wiktor Pawlik – Regionalna Izba Przemysłowo–Handlowa w Gliwicach
Zenon Chodowiec – Wschodnia Izba Gospodarcza

Rada na kadencję 2021 – 2025

17 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie KIG, podczas którego funkcję Prezesa KIG objął Marek Kłoczko, dotychczasowy Wiceprezes i Dyrektor Generalny, natomiast Prezydentem wybrany został wieloletni Prezes – Andrzej Arendarski.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.