Wsparcie dla przedsiębiorstw poszkodowanych w związku z BREXITem, 22 lipca 2022 online

20.07.2022

Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne z ekspertami dotyczące Programu Re_Open UK, które odbędzie się w najbliższy piątek tj. 22 lipca o godzinie 10:00 w trybie online.

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzą się:
– czym jest Program Re_Open UK
– kto może otrzymać dofinansowanie
– jaki jest okres kwalifikowania wydatków
– na co można przeznaczyć środki z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
– jakie typy projektów i kosztów są kwalifikowalne w programie

Re_Open UK to jednorazowe wsparcie dla przedsiębiorstw poszkodowanych w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Program jest odpowiedzią na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Wyjście Wielkiej Brytanii z szeregów państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza fundamentalną zmianę dla całej wspólnoty, w tym również dla polskich firm. Łączna kwota środków, które zostaną przeznaczone dla przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.  
Więcej o programie Prezentacja_re open UK

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą.

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzajacego.

Więcej informacji na: https://reopen.biz/

REJESTRACJA

Kontakt
Anna Jankowska
Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorstw
t: (+48) 42 275 50 77
k: (+48) 885 801 404
e: anna.jankowska@sse.lodz.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.