Wsparcie firm w rozwoju innowacji z programem Sieć Firm Przyszłości PFR

30.09.2022

Program Sieć Firm Przyszłości PFR jest odpowiedzią na wyzwania przedsiębiorców w obszarach cyfryzacji, innowacji i transformacji energetycznej

 

Zespół PFR stworzył ofertę dla dużych firm, które chcą rozwijać kompetencje swoich pracowników, aby lepiej identyfikować wyzwania, usprawnić procesy planowania i wdrażania zmian.

Zmiany w gospodarce, które obserwujemy w ostatnich latach, wymuszają na firmach konieczność   szybkiego reagowania i dostosowywania się do wymogów wynikających m.in.: z pandemii, zielonej transformacji czy też wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Chcąc wesprzeć firmy w procesach zmian stworzyliśmy program Sieć Firm Przyszłości PFR. Jego celem jest wspieranie organizacji w pokonywaniu przyszłych wyzwań przez dostarczenie im określonych narzędzi i wiedzy.

Wśród kompleksowych form wsparcia dla firm znajdują się m.in.: kursy online, praktyczne warsztaty, narzędzie diagnostyczno-badawcze czy interaktywne zestawienia technologii. Oferta jest przeznaczona zarówno dla osób indywidualnych jak i całych zespołów z firm.


Dołączając do Sieci Firm Przyszłości PFR masz możliwość:

  • Ocenić swój potencjał innowacyjny w ramach Badania Dojrzałości Innowacyjnej Dużych Firm (BDI). Jest to bezpłatne narzędzie diagnostyczne do oceny poziomu cyfryzacji, gotowości do transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji. BDI dedykowane jest firmom zatrudniającym min. +/- 100 pracowników.
    Zgłoszenie do badania.
  • Rozwijać nowe kompetencje w ramach bezpłatnych kursów online z rozwoju innowacji, cyfryzacji i transformacji energetycznej.
    Sprawdź program na platformie.
  • Zespołowo zyskać praktyczne umiejętności w ramach warsztatów umożliwiających m. in.: wyliczenie śladu węglowego organizacji, wdrażanie rozwiązań cyfrowych czy prowadzenie procesów kreatywnych.
  • Uczestniczyć w wydarzeniach dla przedsiębiorców, takich jak na cykl spotkań pt.: „Przygotuj swoją firmę na program FENG” – poświęconych poszczególnym modułom programu dotacyjnego i „InfoWeek Grupy PFR” – ukazujący instrumenty wsparcia Grupy PFR dla firm.
  • Korzystać z map technologii dla firm zawierających przegląd narzędzi i gotowych rozwiązań do wykorzystania w przedsiębiorstwie.

Jak dołączyć do programu? 

Do Sieci Firm Przyszłości PFR można dołączyć, zapisując się do newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco otrzymywać informacje o ofercie i wydarzeniach przygotowywanych dla przedsiębiorców.

Sieć Firm Przyszłości PFR funkcjonuje w ramach Departamentu Rozwoju Innowacji PFR, który odpowiada za wsparcie dużych firm, start-upów oraz samorządów w obszarach projektowania innowacyjnych rozwiązań i planowania ich rozwoju.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie PFR. Polecamy!

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.