Wspieramy Ukrainę

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza utworzyły Fundusz Pomocy Ukrainie.
Celem Funduszu jest wsparcie ofiar rosyjskiej inwazji w Ukrainie, a także polskich organizacji i instytucji, które pomagają ogromnej liczbie ofiar. Podjęte działania są już wdrażane w Ukrainie we współpracy z ukraińskimi władzami lokalnymi we Lwowie, Iwanofrankowsku, Chmielnickim i innych miastach. Warto dodać, że jednym z kluczowych elementów pomocy – poza zakupem niezbędnych produktów medycznych, żywnościowych czy środków higieny – jest przekroczenie granicy z Ukrainą, transport i dystrybucja – tych produktów. Dzięki utworzonemu Funduszowi – udzielamy pomocy naszym sąsiadom w każdej części ich kraju.

Zbiórka organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą >>> do pobrania Apel Organizacji
numer rachunku: BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 z dopiskiem „pomoc Ukrainie”

Solidarni z Ukrainą. Ponad 0,5 mln złotych i 10.000 EUR – udzielonego wsparcia

Reagując na rosnące z dnia na dzień potrzeby związane z pomocą osobom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej podjął decyzję o przekazaniu 10.000 EUR, Ukraińskiej Izbie Gospodarczej w Kijowie oraz 100.000 PLN – na rzecz Funduszu Pomocy Ukrainie.
Udzieliliśmy pomocy humanitarnej w wysokości ponad pół miliona złotych, finansując m.in. zakup środków medycznych, sprzętu elektronicznego: krótkofalówki, tablety, telefony, powerbanki, środków ochrony indywidualnej: kamizelki kuloodporne, nakolanniki, rękawice taktyczne, plecaki, śpiwory, karimaty, gaśnice, a także żywność dla dzieci.
W ubiegłym tygodniu – dzięki naszemu wsparciu – wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt medyczny – Szpital Wojskowy w Irpieniu, a w najbliższym czasie, ukraińska młodzież i dzieci przebywające w Polsce, wyjadą na obozy i kolonie letnie – sfinansowane również ze środków Funduszu >>> więcej

Skuteczne wsparcie dzięki Funduszowi Pomocy Ukrainie. Dziękujemy Darczyńcom!

Już od pierwszego dnia wojny – podczas gdy Ukraina odpierała atak zbrojny na swoją niepodległość – priorytetem obu izb stała się pomoc Ukrainie. Punktem wyjścia do realizacji działań pomocowych było utworzenie Funduszu Pomocy Ukrainie.
Do 20 czerwca 2022 r., Fundusz Pomocy Ukrainie udzielił pomocy humanitarnej w wysokości 251 000 PLN i 31000 EUR >>> więcej


Zbiórka wciąż trwa!

Fundusz Pomocy Ukrainie powołany przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą i Krajową Izbę Gospodarczą, wspiera pomoc humanitarną.
Dzięki solidarności donorów Funduszu z narodem ukraińskim, udzielono wsparcia organizacjom pomocy humanitarnej w Charkowie, Kijowie, Lwowie, Chersoniu i Odessie. Zakupiono tam żywność dla dzieci i dorosłych, środki medyczne, paliwo, środki łączności i ochronne dla strażaków oraz medyków. Fundusz udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym, pomagającym uciekinierom z Ukrainy w Rzeszowie, Lublinie i Szczecinie. Wpłaty te pomogły też w organizacji konwojów humanitarnych do Ukrainy, przewożących środki medyczne, odzież i żywność o przedłużonej trwałości. Fundusz Pomocy Ukrainie współpracuje ze sprawdzonymi ukraińskimi i polskimi partnerami, koordynuje pomoc z administracjami obwodowymi Ukrainy.

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza dziękują donorom Funduszu: Fédération des Chambres de Commerce de Belgique, VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH, Silk Road Services GmbH, VOKA- Izba Handlowa w Brukseli, Europejskiemu Związkowi Izb Przemysłu i Handlu, NATUR PRODUKT PHARMA Sp. z o.o., NATUR PRODUKT ZDROVIT Sp. z o.o., OTB FUND ADVISERS Sp. z o.o., Dolnośląskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego, Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, J&S ENERGY SA, HOTELOWI WARSZAWA Sp. z o.o. z Augustowa, INSTYTUTOWI COMPLIANCE Sp. z o.o.

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza bardzo dziękują za solidarność wielu indywidualnym darczyńcom Funduszu Pomocy Ukrainie.

Więcej informacji o Funduszu Pomocy Ukrainie: www.pol-ukr.com


Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.