• A A A

Wspieramy Ukrainę

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza utworzyły Fundusz Pomocy Ukrainie.
Celem Funduszu jest wsparcie ofiar rosyjskiej inwazji w Ukrainie, a także polskich organizacji i instytucji, które pomagają ogromnej liczbie ofiar.

Podjęte działania są już wdrażane w Ukrainie we współpracy z ukraińskimi władzami lokalnymi we Lwowie, Iwanofrankowsku, Chmielnickim i innych miastach. Warto dodać, że jednym z kluczowych elementów pomocy – poza zakupem niezbędnych produktów medycznych, żywnościowych czy środków higieny – jest przekroczenie granicy z Ukrainą, transport i dystrybucja – tych produktów – na terenie Ukrainy. Dzięki utworzonemu Funduszowi – udzielamy pomocy naszym sąsiadom w każdej części ich kraju. 

Zbiórka zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą // do pobrania Apel Organizacji

numer rachunku: BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 z dopiskiem „pomoc Ukrainie”


Dziękujemy Darczyńcom! Zbiórka wciąż trwa!
Fundusz Pomocy Ukrainie powołany przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą i Krajową Izbę Gospodarczą, wspiera pomoc humanitarną.
Dzięki solidarności donorów Funduszu z narodem ukraińskim udzielono wsparcia organizacjom pomocy humanitarnej w Charkowie, Kijowie, Lwowie, Chersoniu i Odessie. Zakupiono tam żywność dla dzieci i dorosłych, środki medyczne, paliwo, środki łączności
i ochronne dla strażaków oraz medyków. Fundusz udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym, pomagającym uciekinierom

z Ukrainy w Rzeszowie, Lublinie i Szczecinie. Wpłaty te pomogły też w organizacji konwojów humanitarnych do Ukrainy, przewożących środki medyczne, odzież i żywność o przedłużonej trwałości. Fundusz Pomocy Ukrainie współpracuje ze sprawdzonymi ukraińskimi i polskimi partnerami, koordynuje pomoc
z administracjami obwodowymi Ukrainy. Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza dziękują donorom Funduszu: Fédération des Chambres de Commerce de Belgique, VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH, Silk Road Services GmbH, VOKA- Izba Handlowa
w Brukseli, Europejskiemu Związkowi Izb Przemysłu i Handlu, NATUR PRODUKT PHARMA Sp. z o.o., NATUR PRODUKT ZDROVIT Sp. z o.o., OTB FUND ADVISERS Sp. z o.o., Dolnośląskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego, Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, J&S ENERGY SA, HOTELOWI WARSZAWA Sp. z o.o. z Augustowa, INSTYTUTOWI COMPLIANCE Sp. z o.o.
Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza bardzo serdecznie dziękują za solidarność wielu indywidualnym darczyńcom Funduszu Pomocy Ukrainie. Więcej informacji o Funduszu Pomocy Ukrainie: www.pol-ukr.com

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.