• A A A

Wspieramy Ukrainę

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza utworzyły Fundusz Pomocy Ukrainie.
Celem Funduszu jest wsparcie ofiar rosyjskiej inwazji w Ukrainie, a także polskich organizacji i instytucji, które pomagają ogromnej liczbie ofiar.

Podjęte działania są już wdrażane w Ukrainie we współpracy z ukraińskimi władzami lokalnymi we Lwowie, Iwanofrankowsku, Chmielnickim i innych miastach. Warto dodać, że jednym z kluczowych elementów pomocy – poza zakupem niezbędnych produktów medycznych, żywnościowych czy środków higieny – jest przekroczenie granicy z Ukrainą, transport i dystrybucja – tych produktów. Dzięki utworzonemu Funduszowi – udzielamy pomocy naszym sąsiadom w każdej części ich kraju. 

Zbiórka organizowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą >>> do pobrania Apel Organizacji

numer rachunku: BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 z dopiskiem „pomoc Ukrainie”

Solidarni z Ukrainą. Ponad 0,5 mln złotych i 10.000 EUR – udzielonego wsparcia

Reagując na rosnące z dnia na dzień potrzeby związane z pomocą osobom dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego w Ukrainie, Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej podjął decyzję o przekazaniu 10.000 EUR, Ukraińskiej Izbie Gospodarczej w Kijowie oraz 100.000 PLN – na rzecz Funduszu Pomocy Ukrainie.

Udzieliliśmy pomocy humanitarnej w wysokości ponad pół miliona złotych, finansując m.in. zakup środków medycznych, sprzętu elektronicznego: krótkofalówki, tablety, telefony, powerbanki, środków ochrony indywidualnej: kamizelki kuloodporne, nakolanniki, rękawice taktyczne, plecaki, śpiwory, karimaty, gaśnice, a także żywność dla dzieci.

W ubiegłym tygodniu – dzięki naszemu wsparciu – wyposażyliśmy w nowoczesny sprzęt medyczny – Szpital Wojskowy w Irpieniu, a w najbliższym czasie, ukraińska młodzież i dzieci przebywające w Polsce, wyjadą na obozy i kolonie letnie – sfinansowane również ze środków Funduszu >>> więcej

Skuteczne wsparcie dzięki Funduszowi Pomocy Ukrainie. Dziękujemy Darczyńcom!

Już od pierwszego dnia wojny – podczas gdy Ukraina odpierała atak zbrojny na swoją niepodległość – priorytetem obu izb stała się pomoc Ukrainie. Punktem wyjścia do realizacji działań pomocowych było utworzenie Funduszu Pomocy Ukrainie.
Do 20 czerwca 2022 r., Fundusz Pomocy Ukrainie udzielił pomocy humanitarnej w wysokości 251 000 PLN i 31000 EUR >>> więcej


Zbiórka wciąż trwa!

Fundusz Pomocy Ukrainie powołany przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą i Krajową Izbę Gospodarczą, wspiera pomoc humanitarną.
Dzięki solidarności donorów Funduszu z narodem ukraińskim, udzielono wsparcia organizacjom pomocy humanitarnej w Charkowie, Kijowie, Lwowie, Chersoniu i Odessie. Zakupiono tam żywność dla dzieci i dorosłych, środki medyczne, paliwo, środki łączności i ochronne dla strażaków oraz medyków. Fundusz udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym, pomagającym uciekinierom z Ukrainy w Rzeszowie, Lublinie i Szczecinie. Wpłaty te pomogły też w organizacji konwojów humanitarnych do Ukrainy, przewożących środki medyczne, odzież i żywność o przedłużonej trwałości. Fundusz Pomocy Ukrainie współpracuje ze sprawdzonymi ukraińskimi i polskimi partnerami, koordynuje pomoc z administracjami obwodowymi Ukrainy.

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza dziękują donorom Funduszu: Fédération des Chambres de Commerce de Belgique, VANJSKOTRGOVINSKA/SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BIH, Silk Road Services GmbH, VOKA- Izba Handlowa w Brukseli, Europejskiemu Związkowi Izb Przemysłu i Handlu, NATUR PRODUKT PHARMA Sp. z o.o., NATUR PRODUKT ZDROVIT Sp. z o.o., OTB FUND ADVISERS Sp. z o.o., Dolnośląskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego, Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie, J&S ENERGY SA, HOTELOWI WARSZAWA Sp. z o.o. z Augustowa, INSTYTUTOWI COMPLIANCE Sp. z o.o.

Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza bardzo serdecznie dziękują za solidarność wielu indywidualnym darczyńcom Funduszu Pomocy Ukrainie.

Więcej informacji o Funduszu Pomocy Ukrainie: www.pol-ukr.com


 • Środowisko przedsiębiorców solidarne z Ukrainą

  Krajowa Izba Gospodarcza z ogromną obawą śledzi doniesienia z Ukrainy, której terytorium stało się obiektem ataku wojsk rosyjskich. Od wielu lat KIG wspiera rozwój współpracy pomiędzy naszymi krajami i jest gorącym orędownikiem integracji europejskiej Ukrainy, wspierając jej starania w tym zakresie. Dlatego z tym... Czytaj więcej >
 • PILNE: MSZ uruchamia specjalną infolinię dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia kanały informacyjne Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, spowodowaną rosyjską agresją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, że utrzymuje obecność dyplomatyczno-konsularną w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Z przyczyn bezpieczeństwa,... Czytaj więcej >
 • Ukraina potrzebuje natychmiastowego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa

  Przed specjalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 24 lutego 2022 roku, DIGITALEUROPE i jedenaście stowarzyszeń ICT z Europy Środkowej i Wschodniej wydało następujące oświadczenie: “My, reprezentując 36 000 firm zajmujących się cyfryzacją w Europie, od zielonych technologii po dostawców usług opieki zdrowotnej i cyberbezpieczeństwa, wyrażamy... Czytaj więcej >
 • Stanowisko KIG w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

  Krajowa Izba Gospodarcza z ogromną obawą śledzi doniesienia z Ukrainy, której terytorium stało się obiektem ataku wojsk rosyjskich. Od wielu lat KIG wspierała rozwój współpracy pomiędzy naszymi krajami i była gorącym orędownikiem integracji europejskiej Ukrainy, wspierając jej starania w tym zakresie. Dlatego z tym... Czytaj więcej >
 • Polska gospodarka w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę

  Jak polska gospodarka zareaguje w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę? Polska gospodarka w obliczu wojny. Na Ukrainie twa wojna, nas – Polskę –  i nas Unię Europejską, czeka z kolei wojna handlowa z Rosją. Przez ostatnie kilka lat udało nam się zbudować infrastrukturę, która... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.