Współpraca biznesu z otoczeniem humanitarnym – KIG wspiera Program "Dobry Partner"

28.03.2024

KIG inspiruje i zachęca polskie MŚP do aktywnego uczestnictwa w projektach charytatywnych

Dobry Partner PCPM to projekt, który dzięki współpracy fundacji z biznesem poprawia życie konkretnych osób, rodzin i społeczności

Fundacja PCPM to organizacja dedykowana niesieniu pomocy szczególnie ofiarom konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych na całym świecie. Jej działania są ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie beneficjentów w wybranych regionach globu. Jednak Fundacja nie zamyka się na inne części świata – jest blisko, nie ocenia.

Poprzez swoją aktywność na arenie międzynarodowej Fundacja dąży do budowania pozytywnego wizerunku Polski. Chce, aby nasz kraj był postrzegany nie tylko jako miejsce o potencjale gospodarczym do dzielenia się z innymi, ale także jako kraj, który w przeszłości otrzymał pomoc i teraz jest gotowy, by ją udzielać innym.

Fundacja działa pod polską flagą, reprezentując polskie instytucje oraz indywidualnych darczyńców. Jej źródła finansowania są zdywersyfikowane, co umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby.

Celem Fundacji nie jest tylko pomaganie, ale także aktywizacja społeczności oraz budowanie trwałych rozwiązań na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia.

Budujemy lepszy obraz biznesu w Polsce

Patronat Krajowej Izby Gospodarczej nad Program „Dobry Partner” PCPM to kolejny krok w budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w kreowaniu pozytywnego wpływu przedsiębiorstw na społeczność. Stanowi inspirujący przykład dla polskich przedsiębiorstw MŚP, zachęcając je do aktywnego zaangażowania się w inicjatywy społeczne, dając jednocześnie wyraźny sygnał, że zaangażowanie społeczne jest integralną częścią strategii biznesowej.

To także wyraz moralnego obowiązku, który Krajowa Izba Gospodarcza wspiera i promuje.

Zobacz jak zostać Dobrym Partnerem PCPM i nieść skuteczną pomoc potrzebującym

Fundacja PCPM od 2006 roku działa na rzecz wsparcia osób potrzebujących, realizując projekty humanitarne, rozwojowe i ratunkowe. Na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz współpracy z lokalnymi społecznościami zapewnia zgodność podejmowanych działań z faktycznymi potrzebami konkretnych osób, rodzin, społeczności.  Program „Dobry Partner” stanowi wyjątkową szansę dla firm, aby zaangażować się w pomoc dla obywateli Ukrainy, dzieci z Sudanu Południowego oraz Palestyńczyków, zapewniając im wsparcie w naprawie zniszczonych domów, walkę z niedożywieniem oraz dostęp do podstawowych usług medycznych. Dobry Partner PCPM to projekt, który dzięki współpracy fundacji z biznesem poprawia życie konkretnych osób, rodzin i społeczności. To inicjatywa, która skupia małe i średnie przedsiębiorstwa, umożliwia im aktywny udział w projektach humanitarnych o kluczowym znaczeniu społecznym.

To dzięki zaufaniu i zaangażowaniu m.in. polskich firm, Fundacja PCPM mogła zbudować stołówkę szkolną w Etiopii, zorganizować transporty żywności terapeutycznej do Sudanu Południowego, czy zapewnić schronienia dla rodzin uchodźców z Syrii.


Jak wesprzeć projekt?

1. Wybierz cel. Fundacja PCPM realizuje konkretne programy pomocowe w konkretnych miejscach

2. Skontaktuj się z Fundacją PCPM dobrypartner@pcpm.org.pl

3. Powiedz innym o swoim zaangażowaniu


 

WIĘCEJ o projekcie >>> TUTAJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.