Współpraca inwestycyjna z Białorusią. Webinar dla przedsiębiorców

08.05.2020

Park Przemysłowy „Wielki Kamień” zaprasza na webinar dotyczący nawiązania współpracy inwestycyjnej na terenie Republiki Białoruś.

Webinar odbędzie się 14 maja o godzinie 11.00 i będzie prowadzony w języku angielskim. Spotkanie online odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Zarejestruj się [tutaj]

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.