Wstępne dane o inflacji w styczniu 2021

15.02.2021

Dane o inflacji za styczeń okazały się wyższe od przewidywanych

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 1,2% wyższe niż w grudniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,7% (w grudniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,4%).

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych okazały się o 1,6% wyższe niż w grudniu i o 1,3% wyższe niż przed rokiem. Ceny użytkowania mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego wzrosły o 2,5% w stosunku do grudnia i były o 6,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny transportu w styczniu były o 1,3% wyższe niż przed miesiącem ale w stosunku rocznym spadły o 3,7%.

Dane za styczeń okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych.

Styczniowe dane  mają charakter wstępny i prezentowane są w zawężonym zakresie. Pełne dane o inflacji za styczeń Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje wraz z wynikami za luty po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2021 rok.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.