• A A A

Świętujesz pierwszy rok w e-commerce? Wygraj wyróżnienie KIG dla młodych sklepów internetowych

01.03.2021

Świętujesz pierwszy rok w e-commerce? Wygraj wyróżnienie KIG dla młodych sklepów internetowych

Pandemia przed wieloma firmami MŚP postawiła wyzwanie zmiany formuły biznesu lub wytyczenia nowych kierunków i wejścia do „online’u”. Czy dla Twojej firmy też rozwiązaniem stała się sprzedaż przez internet lub założenie sklepu online? Weź udział w konkursie KIG i AWx i zdobądź wyróżnienie „TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021”. Buduj wizerunek, wzmocnij markę i pokaż się klientom. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 20 maja 2021 r. Partnerem konkursu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Pierwszy rok w e-commerce to potężne wyzwanie. Rozumiemy powagę sytuacji i trudności, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Dlatego też chcemy nagrodzić wyróżnieniem „TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021” małe, mikro i średnie firmy, które otworzyły sklepy online lub uruchomiły sprzedaż przez internet na dowolnej platformie w 2020 r.
Niech „najmłodsi” mają głos i pokażą swoją siłę, elastyczność biznesową, otwartość na nowe i nieznane oraz odwagę.

Twój sklep ma rok? Wyróżnij się
Prowadzisz działalność e-commerce od 2020 r.? Zaczęłaś/zacząłeś sprzedaż przez internet na dowolnej platformie? Opowiedz nam o swoim pomyśle na sklep internetowy, przyjętych rozwiązaniach w odpowiedzi na sytuację rynkową lub sytuację, w jakiej znajdowała się Twoja firma. Opowiedz nam o wyzwaniach, z jakimi przyszło Ci się zmierzyć. Pokaż, jak to wszystko przełożyło się na wyniki Twojego sklepu internetowego.

Kto zostanie „TOP Pierwszoroczniakiem e-commerce 2021”?
Wyróżnimy firmy, które wdrożyły sprzedaż online w 2020 r. i nadal ją prowadzą. Swoje zgłoszenie możesz przesłać w kategorii mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, B2B lub B2C.

Finalistów wybierze kapituła konkursowa w składzie:
Piotr Soroczyński – Główny ekonomista KIG,
Paweł Wołonciej – CEO Agencja Warszawa/ Awx,
Marcin Zieliński – Senior Consultant, Agencja Warszawa/Awx,
Grzegorz Kiszluk – redaktor naczelny „Brief”,
Maciej Sadowski – Komitet ds. Innowacji, Technologii i Różnorodności KIG, Startup Hub Poland.

Weź udział w konkursie „TOP Pierwszoroczniak e-commerce 2021”
Wyróżnij się i twórz silną markę Twojego sklepu online. Zostań TOP Pierwszoroczniakiem e-commerce 2021 i powiedz o tym swoim klientom.

Ogłoszenie wyników: 17 czerwca 2021 r.

REGULAMIN Top Pierwszoroczniak

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? Napisz do nas
e-mail: komunikacja@kig.pl

 

Organizatorzy:

Partner:

 

E-commerce ma moc


Ecommerce to już nie jest tylko wisienka na torcie
W ostatnich latach mogliśmy zapoznać się z wieloma ciekawymi analizami wskazującymi na to, że skala korzystania przez polskich przedsiębiorców z możliwości rozwoju biznesu dzięki zdobyczom świata cyfrowego mocno odstaje od praktyki obserwowanej w innych krajach europejskich.

Biznes tradycyjny jawił im się jako ten konkretny i zasadniczy tort, natomiast jego rozszerzenie dzięki możliwościom, jakie daje świat cyfrowy, zdawało się być jedynie wisienką na torcie.

W marcu 2020 r. okazało się że świat stanął dęba. Nie ma już tych kilu lat na „zebranie się i zrobienie”. Okazało się, że sklep internetowy trzeba mieć „na już”. W dodatku w skrajnie wielu przypadkach zmieniły się miejscami tort z wisienką. Teraz podstawą jest to, co uda się wypracować/sprzedać w świecie cyfrowym, a to, co uda się sprzedać w sposób tradycyjny, zepchnięte zostało do roli wisienki.

Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG

 


Era handlu internetowego naprawdę nadeszła i eksplodowała
Rok 2020 stał się rokiem niezwykle przełomowym zwłaszcza dla gospodarki. COVID-19 postawił przed przedsiębiorcami wiele wyzwań i zmusił do znalezienia nowych sposobów na sprzedaż swoich produktów i usług. Cytując słowa Petera Drucker’a, że „za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję” widzimy, że są nader aktualne w naszej nowej rzeczywistości. Podjęcie decyzji o wejściu w e-commerce dla wielu firm była i jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania. Era handlu internetowego naprawdę nadeszła i eksplodowała, wydatki Polaków sięgnęły 100 mld zł, a Polska była jednym z najszybciej rosnących rynków w Europie. Rok 2021 to kolejny krok w nieznane, gdzie tylko bycie odważnym w swoich decyzjach e-commercowych może pomóc odnieść sukces.

Zespół AWx

 

AWx
AWx to zewnętrzny dział e-commerce. Usługi AWx kierowane są do sektora MŚP z naciskiem na średniej wielkości przedsiębiorstwa, które rozważają sprzedaż w internecie, tudzież chcą rozwijać już działający sklep online. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pracy z największymi markami i wynikającej z tej kooperacji obserwacji – oferta AWx jest kompleksową odpowiedzią na potrzeby rynku. Pod jednym dachem zebrane zostały usługi „zewnętrznego działu e-commerce”, które odpowiadają konieczności zatrudnienia, zaangażowania minimum 13 specjalistów pod stronie Klienta. Podejście AWx do obsługi biznesu e-commercowego Klienta to efektywny czas realizacji, obniżenie kosztów prowadzenia projektów oraz jakościowe efekty wdrażanych rozwiązań zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
Więcej na https://awx.pl/

 

Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w lutym 1990 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych. Obecnie reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych: izb branżowych, regionalnych, bilateralnych oraz innych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje). W strukturach KIG działa aż 20 komitetów eksperckich.
Krajowa Izba Gospodarcza wspiera interesy polskich przedsiębiorców, prowadzi współpracę międzynarodową, organizuje konferencje i kongresy gospodarcze, wspiera polski eksport oraz realizuje projekty unijne.
Więcej na www.kig.pl

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.
Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.
W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. W 2020 r. ARP S.A. zrealizowała kampanię społeczną „Przenieś swoją firmę do internetu – zarabiaj na e-handlu” mającą na celu aktywizację MŚP w biznesie online, szczegóły: www.zarabiaj-online.arp.pl.
Więcej na www.arp.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.