Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Białoruś, Kazachstan

10.08.2020

BIAŁORUŚ

Na podstawie informacji przekazanych przez białoruskie zrzeszenie gwarantujące (tj. Białoruską Izbę Handlowo Przemysłową), Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej podjęła dwie decyzje dotyczące rozwiązywania problemów wynikających z pandemii COVID-19:

1. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 29.04.2020 r. Nr 45, która weszła w życie 01.06.2020 r. reguluje sytuację prawną powstałą od 01.03.2020 r.

W decyzji ustalono, że termin ostatecznego powrotnego wywozu oraz wykorzystania towarów objętych procedurą celną odprawy czasowej z wykorzystaniem karnetu ATA w okresie od 01.03.2019 do 31.10.2019 włącznie, może zostać przedłużony do 18 miesięcy od daty czasowego przywozu.

2. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 27.05.2020 r. Nr 55 *, która weszła w życie 05.07.2020 r. i reguluje skutki prawne związane z przedłużeniem okresu obowiązywania procedury celnej odprawy czasowej począwszy od dnia 01.03.2020 r.

* Decyzja ta dotyczy karnetów ATA wydanych w okresie od 01.03.2019 do 31.10.2019.

W decyzji został wyznaczony okres, w którym posiadacz karnetu ATA może wnioskować o przedłużenie ostatecznego terminu powrotnego wywozu. Taki wniosek należy złożyć organom celnym przed upływem pierwotnego terminu powrotnego wywozu wyznaczonego przez organy celne w chwili wprowadzenia towarów na obszar Białorusi lub nie później niż 4 miesiące po jego upływie. W tym celu posiadacze karnetów ATA muszą dostarczyć organom celnym wniosek wraz z pierwotnym i zastępczym karnetem ATA.

Jeżeli z jakiegoś powodu posiadacz karnetu ATA nie może otrzymać karnetu zastępczego w swoim kraju, ostateczny termin powrotnego wywozu może również zostać przedłużony do 18 miesięcy na podstawie białoruskiej procedury krajowej. Posiadacze karnetów ATA mogą ubiegać się o przedłużenie terminu przed upływem pierwotnego okresu przyznanego przez organy celne w momencie wjazdu na Białoruś lub nie później niż 4 miesiące po jego upływie. Posiadacze karnetów ATA mogą uzyskać odpowiednie informacje i wsparcie w urzędzie celnym wprowadzenia.

KAZACHSTAN

Zrzeszenie gwarantujące Kazachstanu (tj. Międzynarodowa Izba Handlowa Kazachstanu) poinformowało, że administracja celna Kazachstanu stosuje przepisy prawa celnego krajów Unii Euroazjatyckiej określone w decyzjach Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej  (patrz Białoruś).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.