Wyniki budownictwa w listopadzie 2021 

21.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2021 

Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 8,9% wyższa niż w październiku i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 12,7% (w listopadzie ub. roku produkcja spadła r/r o 4,9%). Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 4,2%. 

W okresie I-XI 2021 roku produkcja budowlano-montażowa była o 3,7% wyższa niż przed rokiem. 

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się znacząco wyższe od oczekiwań rynkowych, których mediana wyniosła 6,0%. Warto odnotować, że zazwyczaj obserwowana jest stabilizacja sprzedaży budowlano-montażowej pomiędzy październikiem a listopadem a dopiero grudzień przynosi wyraźne wzrosty wynikające z fakturowania robót na koniec kwartału (i roku).  

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 10,9% w ujęciu rocznym oraz wyższa o 3,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

Dane sprzedaży w ujęciu miesięcznym pokazują  wzrost we wszystkich działach budownictwa.  Wartość robót w jednostkach specjalizujących się w budowie budynków wzrosła o 10,9%, budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 9,7% a w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 5,3%.  

Również we wszystkich działach zwiększyła się sprzedaż w ujęciu rocznym. W stosunku do listopada  ubiegłego roku sprzedaż w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne wzrosła o 17,1%, w przedsiębiorstwa zajmujących się budową budynków o 12,6% a w jednostkach wyspecjalizowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 10,4%.  

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie były o 1,2% wyższe niż w październiku i  jednocześnie o 6,7% wyższe niż przed rokiem. W październiku zanotowano wzrost cen o 0,8% m/m i 5,5% r/r.  

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.