Wyniki budownictwa w październiku 2020 r.

23.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 5,9% niższa niż przed rokiem. We wrześniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 9,8%. Wyniki października okazały się zgodne z konsensusem rynkowym. W okresie I – X 2020 produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 2,0%.

W październiku produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest zbliżona, lub nieco lepsza od notowanej we wrześniu. Co warto podkreślić wrzesień jest typowo miesiącem o wysokiej sprzedaży, jest to bowiem czas intensywnego fakturowania prac z okresu lata, tak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych jak i w przypadku inwestycji przedsiębiorstw. W konsekwencji w październiku trudno o spektakularne wzrosty sprzedaży.

Minimalny wzrost wypracowany w tegorocznym październiku wyglądał lepiej od odnotowanego przed rokiem spadku (korekty po wyjątkowo wysokim wrześniu). Pozwoliło to na poprawę rocznej dynamiki sprzedaży, choć niestety wciąż pozostaje ona ujemna. Budownictwo początkowo było jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny. Jednak z początkiem kwartału trzeciego dały się już odczuć pierwsze decyzje o wstrzymaniu lub anulowaniu części projektów inwestycyjnych, w tym budowlanych. Istotne dla wyników okazały się też pewne opóźnienia natury administracyjno-organizacyjnej.

Myśląc jednak o słabych w ostatnim czasie wynikach budownictwa trzeba pamiętać, że w ujęciu narastająco od początku roku ich dynamika po dziesięciu miesiącach roku (-2,0%) wciąż prezentuje się nieco lepiej niż w przemyśle (-2,7%) czy w handlu detalicznym (-3,0%).

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w październiku wyższa od wrześniowej o 1,8% oraz o 3,4% niższa niż przed rokiem.

Październikowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 0,4% był wypadkową wzrostów w robotach budowlanych specjalistycznych (o 7,1%), budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,3%) oraz spadku w budowie budynków (o 4,3%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 5,9% była wypadkową spadków notowanych w budowie w budowie budynków (o 11,3%), obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,0%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 1,8%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku okazały się 0,3% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie o 2,5% wyższe niż przed rokiem. We wrześniu ceny wzrosły również o 0,3% i okazały się o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.