Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r.

20.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku. Wyniki zestawienia są zbieżne z zaprezentowanymi we wstępnym szacunku pod koniec lipca. Z zestawienia wynika, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i latem (niedobór opadów i chłód wiosną, bardzo wysokie temperatury przy jednoczesnym braku opadów oraz lokalnie występujące nawałnice latem), zbiór warzyw gruntowych w 2019 roku ocenia się na niespełna 3,8 mln ton, tj. około 6% mniej niż w poprzednim roku, natomiast zbiory owoców z drzew wyniosły niespełna 3,4 mln ton i są aż o ok. 23% niższe niż w rekordowo wysokim roku ubiegłym. Zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych zostały oszacowane na ok. 0,5 mln ton, tj. o ok. 17% mniej od zbiorów 2018 roku.

Najniższe plony warzyw, zgodnie z przewidywaniami, okazały się zwłaszcza dla ich wczesnych odmian, z uwagi na „nierównomierną” pogodę – deficyt wody po zimie, brak opadów i upały w kwietniu spowodowały zahamowanie kiełkowania; w maju natomiast sytuację poprawiły opady deszczu, jednak chłody w tym okresie ograniczyły wzrost roślin; w czerwcu i lipcu ekstremalne temperatury i brak opadów również im nie sprzyjały.

W przypadku owoców, najbardziej szkodliwe okazały się wiosenne przymrozki, które uszkodziły kwiaty i zawiązki owoców oraz susza i bardzo wysokie temperatury, które spowodowały duży opad zawiązków. Należy mieć również na uwadze, że rekordowe ubiegłoroczne plony nie pozostały bez znaczenia dla owocowania w 2019 roku. Zbiory z sadów jabłoni oszacowano na 3 mln t (spadek o ok. 23% w porównaniu do ub. r.), grusz na 67 tys. t (spadek o 26%). Zbiory śliwek oszacowano na 95 tys. t (o ponad 20% mniej od uzyskanej w poprzednim sezonie).

Zbiory zbóż, rzepaku i rzepiku natomiast ocenia się na ok. 9% wyższe niż ubiegłoroczne z uwagi przede wszystkim na niewielkie straty oraz lepszy stan zasiewów zbóż ozimych. Pogoda w sierpniu i wrześniu sprzyjała zbiorowi upraw, dzięki czemu okazały się one aż o ok. 2% lepsze, niż przewidywane.

Jesienna pogoda sprzyjała również zasiewowi i wzrostowi zbóż ozimych. W całym kraju w terminie obsiano 82% powierzchni przeznaczonej na uprawę. Tam, gdzie gleba była zbyt przesuszona – siew odbył się nawet z 3-tygodniowym opóźnieniem.

Do tej pory przebieg pogody nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur w okresie wegetacji bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.