Letnia Szkoła ESG ogłasza nabór. Szkolenia w lipcu i sierpniu

24.06.2023

Wystartowała Letnia Szkoła ESG

 

Letnia Szkoła ESG – autorski program, czołowi eksperci, dogodne terminy

W ramach nowo powstałej Szkoły ESG, otworzyliśmy nabór do Letniej Szkoły ESG, realizując kursy dedykowane przedsiębiorcom, menadżerom i specjalistom, dostosowane do stopnia wiedzy ESG i zastosowania zrównoważonego rozwoju w ich działalności, z uwzględnieniem elastycznego terminarza szkoleń.

Celem szkoleń jest między innymi zapoznanie Uczestników z kluczowymi dla zrównoważonego rozwoju modelami działań na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym, takimi jak: Europejski Zielony Ład, Fit for 55 czy taksonomia. Ponieważ obecne regulacje dotyczące ESG są rozproszone, ustalane na poziomie Unii Europejskiej, a prace nad przepisami krajowymi trwają, wdrażanie zrównoważonego rozwoju może wydawać się skomplikowane. Istnieją jednak podstawowe kierunki działań, które realizowane są już przez wiele firm.

Uczestnicy kursu dowiedzą się:

 • jak planować strategicznie zrównoważony rozwój firmy
 • jak przygotować strukturę firmy do sprawnego zarządzania i wdrażania nowych strategii
 • kiedy i w jaki sposób składać raporty niefinansowe
 • jakie są możliwości finansowania i projekty wsparcia dla inicjatyw zgodnych ze zrównoważonym rozwojem

Szczegóły kursu:

 • każdy moduł odbywać się będzie w dwóch terminach
 • czas trwania każdego z modułów to 6 godzin
 • szkolenia odbywać się będą w formie online
 • w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco zadawania pytań wykładowcom

Ścieżka poświęcona raportowaniu i zarządzaniu organizacją:

 • raportowanie zrównoważonego rozwoju
 • planowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymogami CSRD i ESRS
 • zrównoważone zarządzanie organizacją
 • taksonomia
 • komunikacja i greenwashing

Ścieżka zgodności z wymogami zrównoważonych środowiskowo inwestycji:

 • ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i transformacja w kierunku neutralności klimatycznej firmy
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń i poprawa różnorodności biologicznej ekosystemów
 • ekoprojektowanie
 • projektowanie funkcjonowania firmy w obiegu zamkniętym
 • ślad węglowy i środowiskowy firmy i jej produktów
 • zrównoważone projekty i finansowanie

więcej informacji: https://szkolaesg.pl


Kontakt

Joanna Jamka
t: 503 455 614
t: 22 208 21 25
e-mail: joanna.jamka@szkolaesg.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.