Wyzwania rynku pracy tematem Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw

27.11.2023

Ponad 700 przedsiębiorców z 43 krajów europejskich reprezentujących duże i małe przedsiębiorstwa z niemal wszystkich sektorów, spotkało się 14 listopada w Brukseli, by wyrazić swoje poglądy i zaprezentować pomysły w oparciu o rzeczywiste doświadczenia. Udział polskiej delegacji przedsiębiorców, którą reprezentowało 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowała Krajowa Izba Gospodarcza

Dyskusja, której uczestnikami była również 30 osobowa delegacja z Polski, obejmowała trzy kluczowe obszary: umiejętności, energii oraz handlu międzynarodowego. Tematem bliskim polskim przedsiębiorcom był szeroko rozumiany rynek pracy, któremu postanowiliśmy się przyjrzeć, opierając się na głosach Europrzedsiębiorców.

W związku ze zmianami demograficznymi, aktywna siła robocza w UE może zmniejszyć się o 50 mln osób w ciągu najbliższych 30 lat. Pandemia covid-19 zaostrzyła niedobory umiejętności, z którymi boryka się już wiele sektorów. Zakres tych niedoborów, w czasie poważnej transformacji gospodarczej i przemysłowej, wymaga dużego wysiłku w zakresie projektowania i wdrażania polityki rozwoju umiejętności.

Aby lepiej reagować na potrzeby rynku pracy, konieczna jest mobilizacja i poprawa kluczowych instrumentów, takich jak programy mobilności, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz narzędzia do prognozowania. Jednak bariery systemowe nadal hamują pełne funkcjonowanie jednolitego rynku w odniesieniu do mobilności na rynku pracy. Przeszkody te są szczególnie zauważalne w kwestiach takich jak uznawanie kwalifikacji lub ramy regulujące przyuczanie do zawodu i szkolenia.

Dyskusji Przedsiębiorców – podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw – na temat konieczności podejmowania działań zarówno na poziomie instytucji edukacyjnych, jak i w sferze polityki gospodarczej – towarzyszyło głosowanie, którego wyniki odzwierciedlają globalne trendy i wyzwania stojące przed rynkiem pracy w Unii Europejskiej.

Wyniki głosowania przedsiębiorców

O komentarz do wyników głosowania przedsiębiorców poprosiliśmy eksperta KIG, Piotra Soroczyńskiego

„Jako Europa ustami naszych polityków stawiamy sobie zazwyczaj górnolotne cele. To dobrze. Szkoda tylko że europejska administracja myśli za mało o skutecznych narzędziach wdrażania owych górnolotnych celów. Gdy przychodzi co do czego to przedsiębiorcy czują wpatrzone w siebie oczy i słyszą „weźmy się i zróbcie”. Wszystkich nieprzekonanych, że tak jest wystarczy skierować do wyników głosowania parlamentu przedsiębiorców europejskich w Brukseli w tym zwłaszcza do poniższych:

Pytanie nr 1: Czy osiągnięto wystarczający postęp w zakresie finansowania i wsparcia dostępnego na rzecz przekwalifikowywania? Wynik głosowania: 90% – NIE

Komentarz: Jest silne oczekiwanie, że już za kilka lat dzięki głębokiej transformacji będziemy jako Europa w zakresie całej gospodarki i życia społecznego bardzo zieloni i bardzo cyfrowi. Kto ma to jednak zrobić. Wszak większość pracujących dziś w Europie nie był kształcona do gospodarki zielonej i cyfrowej. Wręcz przeciwnie ma wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane z gospodarką taką jak jest teraz a nie z taka jak ma być. Przekwalifikowanie nie będzie ani proste, ani szybie, ani tanie. Kto ma wziąć to na siebie od strony organizacyjnej i kosztowej … znów w „dorozumieniu” mają być to przedsiębiorcy.


Pytanie nr 2: Czy ulepszone legalne ścieżki migracji w UE mogą być realnym rozwiązaniem problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności? Wynik głosowania: 88% – TAK

Komentarz: Legalne i kontrolowane ścieżki migracji do UE to jedyny skuteczny sposób by z problemami niedoborów na rynku pracy poradzić sobie skutecznie i przy minimalnym jedynie poziomie napięć społecznych. Chcemy w Europie ludzi zmotywowanych do bycia tu i poukładania sobie życia w oparciu o pracę i chęć adaptacji do zastanego porządku społecznego. Musimy mieć też mechanizmy selekcjonowania z grona chętnych tych o przydatnych dla nas umiejętnościach.


Pytanie nr 3: Czy główne zmiany wprowadzone przez transformację ekologiczną i cyfrową są odpowiednio odzwierciedlone w programach nauczania i szkolenia zawodowego? Wynik głosowania: 86% – NIE

Komentarz: Hasła i górnolotne cele rzuca się łatwo. To niestety najgorszy populizm naszych czasów. Ze zgromadzeniem niezbędnych zasobów i poukładaniem procesu jest już zazwyczaj gorzej. Problem nawarstwia się, gdy oczekuje się, że proces przebiegał będzie bardzo szybko. Kluczem do osiągnięcia sukcesu są ludzie – o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiedniej motywacji. Programy nauczania zwłaszcza w zakresie szkolenia zawodowego tworzy się (czy zmienia) dość długo, a na wdrożenie ich w nowej formie trzeba jeszcze dodatkowego czasu. Tymczasem decydenci są często przekonani, że od momentu pojawianie się w ich umysłach idei do momentu, kiedy są one wdrożone powinna upłynąć nie więcej niż „nanosekunda”.


Pytanie nr 4: Czy trudniej jest pozyskać kadrę o odpowiednich kompetencjach niż pięć lat temu? Wynik głosowania: 91% – TAK

Komentarz: Ludzi do pracy systematycznie ubywa. Jeszcze szybciej (w tej malejącej puli) kurczy się udział pracowników o wysokich kwalifikacjach, silnie zmotywowanych do pracy. To efekty przemian demograficznych i społecznych – gdzie samorealizacja poprzez pracę i rozwój nie są już stawiane na pierwszym miejscu. W dodatku coraz bardziej poszukiwani są pracownicy przydatni w rozwoju świata zielonego i cyfrowego – a takich nie jest przecież dużo.


Pytanie nr 5: Czy uczenie się w miejscu pracy powinno być integralną częścią wszystkich programów kształcenia i szkolenia zawodowego? Wynik głosowania: 98% – TAK

Tempo w jakim zmienia się świat jest wręcz zawrotne. Kiedyś przez stulecie czy dwa pojawiały się pojedyncze nowinki nieco tylko modyfikujące życie. W dwudziestym wieku, większej skali zmiany pojawiały się na przestrzeni pojedynczych dekad. Już wtedy odrzucić należało model, w którym wiedzę przyswajało się głównie na etapie szkolnym (obojętnie czy trwał on trzy, sześć, dwanaście czy blisko dwadzieścia lat). Pojawiło się pojęcie kształcenia ustawicznego, w tym również realizowanego w miejscu pracy, czy poza nim, lecz inicjowanego przez pracodawcę. Dziś zmiany idą jeszcze szybciej więc konieczność ciągłego kształcenia i doskonalenia zaznacza się jeszcze mocniej.

 

Mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych, debata była optymistyczna i pełna pomysłów, co stanowi dowód na to, że przedsiębiorczość w Europie żyje i ma się dobrze, ale zyskałaby poprzez większe wsparcie ze strony europejskich decydentów. Udział polskiej delegacji przedsiębiorców, którą reprezentowało 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowała Krajowa Izba Gospodarcza.

Relacja z wydarzenia >>> tutaj

Więcej informacji na temat projektu EPP  >>> www.parlament-of-przedsiębiorsczowi.eu

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.