• A A A

X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

07.09.2020

Wiosną 2021 r. odbędzie się X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego. Wśród ekspertów: Piotr Soroczyński – główny ekonomista KIG, oraz Przemysław Ruchlicki – ekspert prawno-gospodarczy KIG. Wydarzenie współorganizuje Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. KIG jest patronem Konferencji.

Konferencja będzie okazją do omówienia m.in. międzynarodowych i krajowych determinantów narodowego bezpieczeństwa w czasie pandemii, a także nowych wyzwań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa. Dyskusje będą dotyczyły również planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Podczas wydarzenia eksperci omówią takie zagadnienia jak np.:

  • Aktualne wyzwania i uwarunkowania międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa
  • Światowe trendy aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa gospodarczego w czasach pandemii
  • Świat i Polska w czasach pandemii – uczymy się żyć i funkcjonować w tym stanie
  • Wiedza i informacja w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym i gospodarczym państwa
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – bieżące problemy i zagrożenia
  • Biały wywiad i wroga penetracja zagraniczna gospodarki narodowej
  • Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego – dostosowanie do aktualnych zagrożeń
  • Baśń o straszliwym smoku, czyli bezpieczeństwo 5G
  • Nowoczesne techniki i technologie wspierające bezpieczeństwo narodowe
  • Wyzwania sztucznej inteligencji na dziś i na jutro

Zobacz pełną tematykę wydarzenia: [KONFERENCJA]