• A A A

Zmiana terminu: X Meeting Gospodarczy

06.10.2020

Krajowa Izba Gospodarcza w ramach prac Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej zorganizuje X Meeting Gospodarczy pt. „Polityka klimatyczno-energetyczna polski a polityka klimatyczno-energetyczna UE. Kurs na neutralność klimatyczną: szanse, rafy, mielizny i koszty. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy w ocenie gospodarki?”. Wydarzenie zaplanowane w październiku 2020 r.  odbędzie się w późniejszym terminie.

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem, podczas którego od lat staramy się podejmować ważne kwestie związane z wpływem polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Obszar merytoryczny konferencji będzie podsumowaniem otwartych sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. W czasie tych spotkań eksperci dyskutują nad polityką energetyczną państwa, kosztami gospodarczymi i społecznymi polityki klimatyczno-energetycznej UE i koniecznością zachowania konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii.

W debacie, której temat został zawarty w tytule Meetingu, uczestniczyć będą eksperci reprezentujący gospodarkę polską, naukę, energetykę, partnerów społecznych oraz przedstawicieli rządu.

Konferencja realizowana będzie na platformie ZOOM, a jej transmisja planowana jest na www.facebook.com/kigpl/ oraz na portalu www.cire.pl.

Pobieram [PROGRAM]