• A A A

XI Ogólnopolska Konferencja "Technologie informatyczne w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni – elementu bezpieczeństwa cyfrowego", 25.10.2018

21.09.2018

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz CNBOP-PIB mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej na temat bezpieczeństwa: „Technologie informatyczne w tworzeniu kultury cyberprzestrzeni – elementu bezpieczeństwa cyfrowego”, która odbędzie się 25 października 2018 roku W Narodowym Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, o5-400 Otwock

Misja konferencji

Misją Konferencji jest przeprowadzenie rozważań na temat cyberbezpieczeństwa w kontekście możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w identyfikacji zagrożeń oraz wykonywania analiz na potrzeby organów administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, m.in. w celu tworzenia kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego

Cel konferencji

Celem Konferencji jest przeprowadzenie debaty przedstawicieli świata nauki, centralnych organów administracji państwowej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawicieli ośrodków badawczych i firm specjalizujących się w budowie zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwiających typowanie sprawców przestępstw oraz wykonywanie analiz operacyjnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, a także w sferze bankowości, telekomunikacji i energetyki – wszystko to w celu budowania kultury cyberprzestrzeni jako elementu bezpieczeństwa cyfrowego

Tematyka konferencji

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów w zakresie najszerzej rozumianego bezpieczeństwa cyfrowego – zarówno dla przedstawicielu świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz rozwiązań edukacyjnych związanych z cyberprzestrzenią i jej bezpieczeństwem.

 

Skrócony program konferencji:

Panel dyskusyjny – Edukacja i kultura cyberprzestrzeni w budowaniu bezpieczeństwa cyfrowego

Prowadzący: dr Paweł Chodak, WSGE

Sesja I – Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia Państwa

Sesja II – Kultura cyberprzestrzeni z punktu widzenia gospodarki

Prowadzący: Jacek Czech,  KIG

Sesja równoległa A1 – Cyberbezpieczeństwo w praktyce na wybranych przykładach

Prowadzący: bryg. dr inż. M. Feltynowski, CNBOP

Sesja równoległa A2 – Prawne aspekty kultury cyberprzestrzeni

Prowadzący: prof. S. Sagan, URz

Sesja równoległa B1 – Edukacja dla kultury cyberprzestrzeni

Prowadzący: dr K. Krassowski, WSGE

Sesja równoległa B2 – Bezpieczny obywatel w bezpiecznej cyberprzestrzeni

Prowadzący: dr J. Gajewski, NCBJ

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony startowej wydarzenia i rejestracji: https://sites.google.com/site/bezpieczenstwo11wsge/

Kontakt
dr. Łukasz Roman
tel. 513 701 354