XII Kongres Infrastruktury Polskiej pod Patronatem KIG [19.06.2024]

17.05.2024

Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal rynekinfrastruktury.pl zapraszają na XII Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Kongres Infrastruktury Polskiej

Pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej odbędzie się największe w Polsce wydarzenie poświęcone tematyce infrastruktury transportowej.

Kongres już na stałe wpisał się w kalendarze polskiej branży transportowej i budowlanej. Organizatorami Kongresu są Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal Rynek Infrastruktury. Co roku na Kongresie goszczą setki uczestników reprezentujących biznes, świat nauki, władze centralne i samorządowe różnego szczebla, organizacje pracodawców oraz podmiotów zlecających realizację inwestycji.

W tym roku, już 19 czerwca 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – ponownie – spotkają się czołowe osoby z branży, aby wspólnie debatować o przyszłości infrastruktury w Polsce.


Wśród prelegentów Kongresu znajdą się m.in.:

 • Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
 • Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury
 • Filip Czernicki, Prezes zarządu, Centralny Port Komunikacyjny
 • Artur Popko, Prezes zarządu, Budimex


Tematy przewodnie tegorocznego Kongresu:

 • Efektywność inwestycji infrastrukturalnych
 • Infrastruktura krytyczna: wyzwania i ochrona
 • Zielona transformacja transportu
 • Rozwój infrastruktury kolejowej
 • Certyfikacja i dostęp do rynku
 • Inżynieria w dobie cyfryzacji
 • Fundusze na infrastrukturę: KPO i inne instrumenty finansowe


Szczegółowy program i rejestracja:
http://kongresinfrastruktury.pl/


 

W ubiegłorocznej edycji wzięło udział prawie 60 panelistów i prelegentów, a Kongres gościł aż 400 uczestników. Przewodnimi tematami debat były kondycja branży infrastrukturalnej w ówczesnych realiach gospodarczych, plany inwestycyjne, relacje między inwestorem a wykonawcą, finansowanie inwestycji i sytuacja kadrowa. W ramach Kongresu odbyło się również Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej. Podsumowanie XI Kongresu >>> tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.