XIII EDYCJA OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

03.10.2017

Hasłem przewodnim tegorocznej, XIII edycji Olimpiady jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Olimpiada Przedsiębiorczości to jedna z największych olimpiad przedmiotowych w Polsce. Od 12 lat cieszy się ogromną popularnością – każdego roku przyciąga kilkanaście tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy decydują się walczyć o indeksy współorganizujących ją uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, a także o cenne nagrody rzeczowe.

Olimpiadę wyróżnia atrakcyjna formuła. W ramach zawodów zawodnicy nie tylko rozwiązują testy, ale także biorą udział w grupowych zadaniach symulacyjnych, piszą eseje, przygotowują prezentacje na wylosowany temat. Formułę Olimpiady wyznaczają jej cele, zgodnie z którymi jej istotą jest nie tylko współzawodnictwo w ramach trzyetapowych zawodów, ale także poszerzenie wiedzy uczestników o nowe zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania, rozwijanie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu i dostrzegania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną oraz zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy. Olimpiada stwarza także zawodnikom okazje nawiązywania kontaktów w kolegami z całego kraju.

Organizatorzy Olimpiady rokrocznie przygotowują dla zawodników, ich opiekunów oraz szkół wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, w tym wysokiej klasy sprzęt cyfrowy, pakiety publikacji czy system antyplagiatowy.

Zawodnicy Olimpiady przygotowując się do zawodów mogą skorzystać z szerokiego wachlarza materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie Olimpiady, w tym z testów interaktywnych z poprzednich edycji oraz zasobów platformy e-learningowej.

Zachęcamy do udziału w tegorocznej Olimpiadzie zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapisy do bieżącej edycji trwają od 2 do 31 października br.

Wszelkie informacje dotyczące zasad zgłaszania uczniów, przebiegu zawodów oraz nagród, a także program Olimpiady oraz materiały edukacyjne pomocne w przygotowywaniach do zawodów, znajdują się na stronie Olimpiady Przedsiębiorczości www.olimpiada.edu.pl.

Materiały do pobrania: tutaj

Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego* oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami strategicznymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów.

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Klubu Patronów Olimpiady Przedsiębiorczości.

*Dofinansowanie XIII edycji znajduje się obecnie w fazie ostatecznej decyzji.

Organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce, powołaną w 2000 r. przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Działalność Fundacji służy doskonaleniu jakości edukacji ekonomicznej w szkołach wyższych oraz propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz jakości wykształcenia całego społeczeństwa. W swych działaniach Fundacja kieruje się dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym. Fundacja prowadzi ponadto projekty edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej młodych. Poprzez prowadzone inicjatywy uczestnicy projektów zdobywają także praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości. Fundacja prowadzi również Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 w Warszawie. Więcej: www.fundacja.edu.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.