Za nami 33 lata pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości

15.02.2023

Od ponad trzech dekad Krajowa Izba Gospodarcza stoi na straży interesów i praw polskich przedsiębiorców

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wyzwania, które stoją przed współczesną gospodarką są zupełnie inne, niż te trzydzieści lat temu, jednak sprawdzone mechanizmy wsparcia, a przede wszystkim solidarność w ramach samorządu gospodarczego, sprawdzają się nadal.

15 lutego 1990 roku Krajowa Izba Gospodarcza została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, jednak działania na rzecz jej powołania zaczęły się jeszcze w 1989, a wszystko za sprawą starań Andrzeja Arendarskiego – wieloletniego prezesa, a obecnie prezydenta KIG, oraz ministra do spraw współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej.

Kiedy zakładaliśmy Krajową Izbę Gospodarczą, nasze ambicje były ogromne, bo takie też były możliwości okresu transformacji. Pojawiła się duża grupa przedsiębiorczych Polaków chcących rozwijać swoje biznesy i wiedzieliśmy, że będzie potrzebowała wsparcia i reprezentanta. Jednak nawet wtedy nie przypuszczaliśmy, że za trzydzieści lat staniemy się jedną z największych organizacji gospodarczych i liderem wsparcia biznesu w Polsce – mówi prezydent KIG, Andrzej Arendarski.

Prezydent KIG – Andrzej Arendarski

Nikomu nie trzeba przypominać krajobrazu gospodarczego polski lat 90. W samym 1989 roku powstało 26 tysięcy nowych firm. Początkujący przedsiębiorcy musieli zmierzyć się wówczas z postkomunistyczną biurokracją, brakiem stabilnych rozwiązań politycznych, oraz napływem zagranicznego kapitału, który dostrzegł w Polsce ogromny potencjał zarówno pod względem siły nabywczej jak i siły roboczej. Co ciekawe, z 26 tysięcy firm, które powstały w 1989 roku, aż 60% dalej prowadziło swoją działalność do początku pandemii.

W tamtym okresie dla Krajowej Izby Gospodarczej priorytetem było stworzenie we współpracy z agendami rządowymi i międzynarodowymi, odpowiednich warunków dla stabilnego rozwoju biznesu w Polsce. Od początku było dla nas oczywiste, że Polska pójdzie w kierunku integracji europejskiej i atlantyckiej. A to wymagało głębokich reform, zwłaszcza gospodarczych – wspomina Arendarski. – Dlatego też od początku KIG angażowała się w przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. W pierwszych dwóch latach istnienia staliśmy się członkami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu i Eurochambres.

 W imieniu przedsiębiorców

W przeciwieństwie do innych organizacji przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza nie zrzesza firm, ale  izby  regionalne, branżowe i bilateralne oraz inne organizacje. Tym samym oczywiste było, że siłą KIG będzie rozwój idei samorządności gospodarczej w Polsce. Dzisiaj, cała Polska pokryta jest siecią izb i stowarzyszeń reprezentujących interesy firm, zarówno tych dużych jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Krajowa Izba Gospodarcza z jednej strony stała się centrum eksperckim, partnerem dla władz centralnych i rządowych w rozmowach legislacyjnych, z drugiej strony: słyszalnym i wyraźnym głosem polskich przedsiębiorców.

Od początku pozostajemy wierni koncepcji: nic o nas bez nas. Stąd też obecność Krajowej Izby Gospodarczej we wszystkich możliwych grupach roboczych, komisjach i komitetach na różnych szczeblach administracyjnych. Chcemy być obecni wszędzie tam, gdzie ważą się losy polskiego biznesu. Po naszej stronie, zarówno przedsiębiorca jak i władze państwowe, zawsze spotkają się z otwartością i chęcią partnerskiego działania – mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kłoczko.

Obecnie w Krajowej Izbie Gospodarczej działa 20 komitetów eksperckich, które na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych gałęziach gospodarki. Jak zaznacza prezes Marek Kłoczko:

Specyfika Krajowej Izby Gospodarczej polega na dialogu. To w ramach naszej organizacji funkcjonują przedstawiciele branży węglowej, jak i branże zaangażowane w zieloną transformację. Reprezentujemy ich interesy, ale żeby to robić skutecznie, sami musimy wypracowywać pewne rozwiązania oparte na wzajemnym zaufaniu i myśleć kategoriami przyszłości.

Od prawej: Prezes KIG – Marek Kłoczko, Członkini Zarządu KIG – Karolina Opielewicz, Członek Zarządu KIG – Marek Bielski

Prezydent KIG Andrzej Arendarski wchodzi w skład Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Jest to kolejna płaszczyzna do rozmów i reprezentowania problemów polskich firm. Dodatkowo KIG sprawnie funkcjonuje na arenie międzynarodowej dzięki sieci umów partnerskich z izbami z innych krajów – zarówno europejskich jak i tych bardziej odległych. Obecnie związani jesteśmy z ponad dwustoma organizacjami. Od początku swojego istnienia Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała już ponad 1000 misji wyjazdowych dla polskich przedsiębiorców na wszystkie kontynenty. Na przestrzeni ostatnich lat w Krajowej Izbie Gospodarczej gościło ponad 200 delegacji z najróżniejszych zakątków Europy i Świata.

Źródło: www.prezydent.pl

Utrzymanie dobrych relacji na arenie międzynarodowej, to co powszechnie nazywamy dyplomacją ekonomiczną, jest istotnym czynnikiem otwierającym wiele drzwi dla biznesu. Oczywiście są kraje gdzie wszystko można załatwić mailem, ale są też rynki trudniejsze, gdzie bez odpowiednich relacji raczej nie mamy czego szukać. Tutaj jest nasza ogromna rola: dbamy o relację poprzez sieć naszych kontaktów – mówi Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą.

Wsparcie działań eksportowych pozostaje bardzo istotnym filarem działań Krajowej Izby Gospodarczej. Zagraniczne misje gospodarcze niezmiennie cieszą się dużą popularnością, czego dowiodła chociażby ostatnia delegacja przedsiębiorców do Algierii. Zainteresowanie firm było tak duże, że planowaną na maj 2022 roku, trzeba było powtórzyć w październiku.

Eksport jest niezmiennie siłą naszej gospodarki. Jego wyniki co roku pozytywnie zaskakują, często nawet optymistów. Dla wielu firm obecność na zagranicznych rynkach jest, poprzez osiąganą dywersyfikację sprzedaży, silnym antidotum na problemy wewnętrzne gospodarki. W trudnych dla światowej gospodarki okresach nasi przedsiębiorcy zawsze zdobywają nowych odbiorców – dowiódł tego choćby czas pandemii covid-19 – zaznacza Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG.

Rzeczywiście polski eksport osiąga imponujące wyniki. Jak prognozuje Piotr Soroczyński to właśnie handel zagraniczny jest i co najmniej jeszcze dekadę będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki. Polski eksport jest bardzo zdywersyfikowany, bo dotyczy przeszło 6 tysięcy rodzajów produktów, co ułatwia dotarcie do europejskich i nie tylko odbiorców – przypomina Soroczyński.

33 lata później, jesteśmy jeszcze silniejsi

Mimo osiągnięcia dojrzałości i twardej pozycji w gospodarce, Krajowa Izba Gospodarcza niezmiennie rozwija się i ewoluuje. Obecnie w szeregach KIG znajduje się ponad 160 organizacji gospodarczych. W ostatnich dniach do tego grona dołączyła Federacja Przedsiębiorców Polskich. Istotne dla rozwoju zakresu usług Krajowej Izby Gospodarczej dla firm w kontekście eksportu jest też podpisane przed kilkoma dniami porozumienie z bankiem PEKAO S.A., które zakłada współpracę na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Nowa gospodarcza rzeczywistość wymaga od nas nowych rozwiązań. W obliczu zmian gospodarczych jak i politycznych poszukujemy naturalnych sojuszy, które przyczynią się do inicjatyw na rzecz wspólnego dobra. Stąd wzajemne członkostwo z Federacją Przedsiębiorców Polskich, stąd też umowa na współpracę w zakresie wsparcia eksportowego z bankiem PEKAO. Wierzymy, że poprzez synergię osiągniemy więcej – zaznacza prezes KIG, Marek Kłoczko.

Fakt, że trzydzieste trzecie urodziny Krajowej Izby Gospodarczej mają miejsce kiedy w Ukrainie trwa okrutna wojna, wyraźnie pokazuje, jak bardzo na przestrzeni tego czasu, zmieniła się perspektywa polskiej gospodarki. Nowe wyzwania związane z łańcuchami dostaw, projektami eksportowymi, oraz unowocześnieniem gospodarki będą głównymi motywami najbliższych miesięcy, a może i lat. Tak samo jak przedsiębiorca musi dostosować swój biznes do okoliczności, tak samo my jako Izba Gospodarcza musimy dostosować się do potrzeb przedsiębiorców – podkreśla Marek Kłoczko.

Kolejna transformacja przed nami

Monitorując globalne zmiany w gospodarce, Krajowa Izba Gospodarcza podjęła też w ostatnich miesiącach szereg działań przygotowujących przedsiębiorców na tak zwaną “zieloną transformację”, związaną z nowymi, unijnymi przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Polskie firmy mają już ugruntowaną pozycję na rynkach europejskich. Teraz muszą tę pozycję utrzymać, a nie będzie to możliwe bez wdrożenia odpowiednich polityk zrównoważonego rozwoju. Zachowanie konkurencyjności pod tym względem, a ostatecznie zachowanie konkurencyjności, jest o tyle trudnym wyzwaniem, że wciąż wiele firm nie zdaje sobie sprawy ze zmiany, która nadchodzi – mówi Karolina Opielewicz, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, oraz inicjatorka działań ESG w tej instytucji.

Odpowiadająca na zagrożenia wskazane przez Opielewicz, odnoszące się do kwestii raportowania niefinansowego jak i wdrażania zrównoważonych polityk przez firmy, Krajowa Izba Gospodarcza podjęła szereg inicjatywy, między innymi edukacyjnych. Od października zeszłego roku aktywnie działa “Szkoła ESG”, która szkoli przedsiębiorców. Dodatkowo członkowie KIG aktywnie uczestniczą w grupach roboczych opracowujących wskaźniki raportowania niefinansowego.

Tylko poprzez kompleksowe działania polskim firmom uda się obronić swoją obecną pozycję, a nawet zawalczyć o miano lidera na europejskich rynkach. Krajowa Izba Gospodarcza istnieje od 33 lat, ale to nie znaczy, że zatrzymaliśmy się w latach dziewięćdziesiątych. Niezmiennie w sposób aktywny odpowiadamy na bieżące potrzeby i trendy. Byliśmy aktywni w trakcie pandemii, teraz aktywnie działamy w obliczu kryzysu gospodarczego, tak samo też będzie w przypadku zielonej transformacji, jak i każdej następnej – podsumowuje Karolina Opielewicz.

 

Zdjęcia archiwalne


 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wełpa
koordynator ds. mediów
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. +48 534 703 070
e-mail: kwelpa@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.