• A A A

Za nami Solidarity Arbitration and Mediation Days

24.11.2022

W dniach 17-18 listopada 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja, która była centralnym wydarzeniem – organizowanego w dniach 14-18 listopada 2022 r. – cyklu spotkań, warsztatów i wykładów pn. „Solidarity Arbitration and Mediation Days

Współorganizatorami wydarzenia byli m.in. Sąd Arbitrażowy przy KIG, Uniwersytet Warszawski, Sąd Arbitrażowy ICAC w Kijowie oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na Rzecz Mediacji (GEMME), przy współpracy z europejskimi instytucjami arbitrażowymi, w partnerstwie z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Celem wydarzenia było zademonstrowanie wsparcia międzynarodowego środowiska arbitrażowego, mediacyjnego i prawniczego dla prawników ukraińskich oraz wszystkich osób dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie.

Program obejmował szereg wydarzeń dotyczących problematyki polubownego rozwiązywania sporów. W kilku odsłonach wydarzenia w mijającym tygodniu wzięło udział ponad 200 osób nie tylko z Polski i Ukrainy, ale też m.in. Austrii, Litwy, Niemiec, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Fundusz Stypendialny wesprze młodych prawników i studentów z Ukrainy

Trwałym osiągnięciem przedsięwzięcia jest fundusz stypendialny, utworzony ze środków przekazanych przez uczestników oraz partnerów konferencji. Stypendia zapewnią pomoc finansową ukraińskim młodym prawnikom i studentom dotkniętym zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Regulamin funduszu został podpisany w trakcie konferencji przez przedstawicieli instytucji wspierających SAMD.

Wśród tematów poszczególnych wydarzeń znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące rozwiązywania sporów w sektorze IT i nowoczesnych technologii, dobre praktyki dotyczące korzystania z mediacji w sporach sądowych i arbitrażu, a także porównanie najnowszych rozwiązań proceduralnych i ich wpływu na efektywność praktyki rozwiązywania sporów. Prelegenci dyskutowali także na temat kierunków rozwoju międzynarodowego prawa inwestycyjnego, w tym zasad odpowiedzialności państwa, a także metod rozwiązania sporów z udziałem państw.

Znamienici goście i eksperci środowiska arbitrażowego, mediacyjnego i prawniczego

Udział w konferencji wzięli m.in. Professor Mykola Selivon, Prezes Sądu Arbitrażowego ICAC w Kijowie, Profesor Stefan Kröll, Przewodniczący Rady Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS), Professor Dr Felix Dasser, Prezes Szwajcarskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ASA), Natalia PETRIK, Zastępca Sekretarza Generalnego Sądu Arbitrażowego przy Szwedzkiej Izbie Gospodarczej (SCC), Asko POHLA, Przewodniczący Rady Sądu Arbitrażowego przy Estońskiej Izbie Gospodarczej, Małgorzata Surdek-Janicka, Wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu.

Konferencja odbyła się w języku angielskim, z tłumaczeniami symultanicznymi na języki ukraiński i polski.
Wśród prelegentów było liczne grono sędziów sądów polskich i zagranicznych, arbitrów, mediatorów, a także uznanych praktyków i przedstawicieli środowiska akademickiego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://solidarityarbitrationandmediationdays2022.sakig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.