• A A A

Za nami webinar Kredyt na innowacje technologiczne 2020

24.06.2020

Do końca grudnia można składać wnioski o dofinansowanie w ramach POIR Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Warto się jednak pośpieszyć. 23 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Gospodarcza zrealizowała wraz z firmą doradczą Stratego webinar − uczestnicy dowiedzieli się, jak mogą skorzystać z oferty programu BGK. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu KIG #SolidarnizBiznesem, trwającego od początku lock down’u.

W ramach POIR 2014-2020, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne firmy MŚP mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania na wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług. Jakie działania mogą zostać objęte wsparciem? Dobrymi przykładami z rynku są m.in. nowe rozwiązania w produktach w branży ciastkarskiej i piekarniczej, innowacyjne wkłady filtrujące czy drzwi o podwyższonych parametrach odpornościowych lub technologia produkcji wyrobów z folii biodegradowalnej.

Wbrew nazwie poddziałania wsparcie udzielane jest w formie dotacji i – co ciekawe w kontekście poprzednich edycji – dofinansowanie jest przeznaczone na wdrożenie innowacyjnych w skali przedsiębiorstwa (a nie tylko kraju) produktów lub usług. Dla przedsiębiorców przewidziano także liczne ułatwienia, jak choćby zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt − nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm współpracujących z izbami członkowskimi KIG.
Webinar poprowadził Jakub Golak − Starszy Konsultant w firmie Stratego.

***
Stratego 
− firma oferuje kompleksowe usługi doradcze obejmujące wsparcie w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania projektów przedsiębiorców z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz źródeł krajowych. Zapewnia pełną obsługę na każdym z etapów przygotowania wniosku o wsparcie, a następnie rozliczenia uzyskanego dofinansowania oraz w trakcie kontroli prowadzonych przez instytucje publiczne. Bogate portfolio podmiotów współpracujących pozwala Stratego zapewnić szeroki zakres usług towarzyszących w tym obsługę finansowo-podatkową, doradztwo prawne, patentowe oraz eksportowe. Więcej na: www.stratego.com.pl


***
Projekt Krajowej Izby Gospodarczej #SolidarnizBiznesem
 jest odpowiedzią na trudną i bezprecedensową sytuację gospodarczą związaną ze stanem epidemicznym w Polsce. W ramach projektu realizowane są działania skierowane do przedsiębiorców, izb gospodarczych, szeroko zakrojona aktywność doradcza i merytoryczna, a także akcja „Nie pozwolę ci się zamknąć”, której celem jest popularyzacja idei finansowego wsparcia mikro- i małych przedsiębiorstw, zagrożonych upadłością.

Działania dla przedsiębiorców w ramach partnerstwa wspierają: Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Sąd Arbitrażowy KIG, WKB Lawyers, Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak, Destrier, Warszawska Organizacja Turystyczna, Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, Davines, Stratego oraz Instytut Monitorowania Mediów (IMM), który pro bono monitoruje akcję „Nie pozwolę ci się zamknąć”.

Projekt #SolidarnizBiznesem oraz kampania „Nie pozwolę ci się zamknąć” zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Dodatkowe informacje w zakładce #Solidarnizbiznesem.