• A A A

"Zamierzam wsłuchiwać się w głos wszystkich środowisk" - deklaruje Minister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak

23.11.2021

Minister Rozwoju i Technologii Piotr Nowak – odpowiada Prezesowi KIG na gratulacje


Minister Piotr Nowak


W odpowiedzi na złożone, nowemu Ministrowi Rozwoju Piotrowi Nowakowi – gratulacje, Prezes KIG – Marek Kłoczko, otrzymał odpowiedź, w której
Minister Rozwoju, wyraża wobec Krajowej Izby Gospodarczej – nadzieję na owocną współpracę i deklaruje wolę wsłuchiwania się w głos wszystkich środowisk.

Piotr Nowak pełni funkcję ministra rozwoju i technologii od 26 października 2021 r. Kieruje działami administracji:

  • gospodarka,
  • budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

KIG od ponad 30 lat aktywnie wspiera polską przedsiębiorczość MŚP, dlatego tym bardziej cieszą słowa płynące od Ministra Rozwoju.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.