Zamość szuka inwestora z wizją

09.12.2023

Jesteśmy gotowi na wyzwania związane z rewitalizacją tego ważnego dla miasta miejsca – mówi Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa

Zamojska starówka jak magnes przyciąga turystów z całego świata. Wciąż jednak odczuwalny jest niedosyt prestiżowej infrastruktury hotelowo-konferencyjnej, która pozwalałaby zaspokoić potrzeby przybywających gości, przy pełnym wykorzystaniu unikatowych w skali Europy walorów architektonicznych. Inwestycja w zabytkowych murach Pałacu Zamoyskich ma szansę stać się lśniącą nowym blaskiem perłą Starego Miasta.

Przeznaczony do rewitalizacji na zasadach PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) dawny pałac, należący niegdyś do rodziny Zamoyskich, z uwagi na swoją lokalizację oraz powierzchnię (6 570 m2) z dwoma przyległymi dziedzińcami, daje możliwość zaoferowania gościom  i mieszkańcom znacznie więcej niż pokoje hotelowe. Ma szansę stać się zauważalnym nie tylko w regionie, ale też na mapie Polski, ‘miejscem z klimatem’. Studium architektoniczno-konserwatorskie dopuszcza między innymi koncepcję zadaszenia dziedzińca wewnętrznego, zamieniającą go tym samym w użytkowe atrium o powierzchni 1074 m2. Dziedziniec główny to blisko 10000 m2 reprezentacyjnej przestrzeni ze starodrzewiem i wyeksponowanym centralnie pomnikiem Jana Zamoyskiego, stwarzający warunki do realizacji podziemnego parkingu, tak bardzo potrzebnego na terenie starówki.

Miasto czeka na pomysły i oferuje współpracę i wsparcie. Zaprasza inwestorów do wypracowania partnerskiej umowy, która umożliwi optymalizację podziału obowiązków, kompetencji i ryzyka. –


Stare Miasto wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

  • około 250 000 gości z Polski i zagranicy odwiedzających rocznie zamojską starówkę
  • zróżnicowana infrastruktura turystyczna, handlowa, usługowa i oświatowa
  • w najbliższym otoczeniu: muzea, sklepy, punkty usługowe, kawiarnie, restauracje, park

Oferta jest umieszczona w bazie:

1. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAiH Oferta Nr 06-286)

https://baza.paih.gov.pl/offer/detail/06-286?offerId=14851  

2. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/tereny-inwestycyjne/zespol-rezydencjalny-palacu-zamoyskich

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.