• A A A

Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

17.11.2020

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, we współpracy z innymi resortami i urzędami przygotowało publikację „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Poradnik dla przedsiębiorcy”. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.

Publikacja dostępna jest na stronie: https://www.brexit.gov.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.