Żegnamy Jacka Krywulta - wieloletniego prezydenta Bielska-Białej i członka Prezydium KIG

15.11.2023

Odszedł Jacek Krywult

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Krywulta, człowieka szlachetnego, wybitną postać środowiska politycznego, wieloletniego prezydenta Bielska-Białej i członka Prezydium KIG.

Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci.


Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

Andrzej Arendarski i Marek Kłoczko wraz z członkami Prezydium i Rady Krajowej Izby Gospodarczej


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.