Żegnamy Janusza Kalotkę - Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

23.02.2023

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17 lutego br. zmarł Janusz Kalotka, wybitny przedsiębiorca, naukowiec i zasłużony działacz samorządu gospodarczego.
Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, znacznie przyczyniając się do jej rozwoju.
Aktywnie działał w organach statutowych Krajowej Izby Gospodarczej pełniąc funkcję członka Rady i członka prezydium KIG.

Ze śmiercią Janusza Kalotki utraciliśmy wybitnego działacza samorządu gospodarczego i wspaniałego kolegę.

Cześć Jego pamięci.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 marca br o godz. 11 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Władze KIG oraz koleżanki i koledzy z Krajowej Izby Gospodarczej

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.